Search Results for “beyond growth”

16 november, 2011

Planet money om tillväxt

av jstenling

Planet Money är en podcast som produceras av NPR. Jag har lyssnat på den sedan starten och om man är det minsta intresserad av ekonomi ska man helt klart provlyssna. Anslaget är konventionellt och det är mycket snack och siffror kring tillväxt. Tillväxt framhålls som något positivt som de krisande ekonomierna behöver mera av.

Naturligtvis får redaktionen kritik för detta och tydligen är en av de vanligaste frågorna lyssnare skickar in just att evig tillväxt inte är möjlig. För att svara på frågan gjorde man för ett tag sedan ett avsnitt just om tillväxt.

Oavsett vad man har för åsikt i frågan är programmet intressant och tar upp ett antal intressanta ämnen.

Lyssna: Will economic growth destroy the planet?

Herman Daly, en av få ekonomer som är tillväxtkritisk, intervjuas. Jag har tidigare skrivit om hans bok Beyond Growth.

Jag har också nyligen skrivit om boken Hållbarhetsmyten som är tillväxtvänlig.

13 september, 2009

Nicholas Georgescu-Roegens timglas

av jstenling

Ekonomen Nicholas Georgescu-Roegen kan sägas vara en av grundarna av disciplinen ekologisk ekonomi. Han är mest känd för sin bok The Entropy Law and the Economic Process. Jag har inte läst boken själv men Daly skriver mycket om Georgescu-Roegens idéer i Beyond Growth.

I den neoklassiska teorin illustreras ekonomins funktionssätt ofta med ett diagram där ekonomin är ett slutet system där varor och tjänster byts mot pengar i ett cirkulärt flöde.

Problemet är att det ser ut som att detta kan pågå i all oändliget. I verkligheten genererar dock ekonomiska aktiviteter avfall, vilket inte alls finns med i diagrammet. Det finns ”inputs”, ”outputs” (varor och tjänster) men inget ”waste”. Det faktum att ekonomiska aktiviteter faktiskt genererar avfall som påverkar miljön brukar kallas externa effekter. För att ta hand om dessa externa effekter försöker neoklassiska ekonomer att internalisera dem. Ett exempel på internalisering är utsläppsrätter där en marknad skapas för att prissätta utsläpp till miljön. Men hur vore det om den ekonomiska modellen redan från början inkluderade alla miljörelaterade externaliteter? Det är precis detta Georgescu-Roegen försöker göra när han kombinerar ekonomi och termodynamik.

Hans entropitimglas kan beskrivas så här:

För det första, timglaset är ett slutet system. Ingen sand kan komma in i eller lämna timglaset.

För det andra, ingen sand förstörs i timglaset, mängden är konstant. Detta är en analogi av termodynamikens första lag, summan av materia/energi är konstant.

För det tredje, sand flödar konstant från den övre delen av timglaset till den nedre. Sand i den nedre delen av timglaset har använt upp sin potential att falla och därmed göra arbete. Sand i den övre delen av timglaset har fortfarande potential att göra arbete.

I takt med att sand flödar från den övre till den nedre delen av timglaset ökar entropin (oordningen) i systemet. Detta är termodynamikens andra lag, entropin ökar över tid i ett slutet system.

”Solar stock” är den energi vi tar emot från solen. Denna energidepå kan betraktas som nästan oändlig, men har ett fast begränsat flöde.

”Terrestrial Stock” är energidepåer som lagrats på jorden genom åren (olja, kol och gas för att nämna några). Dessa energidepåer är ändliga, men har stort flöde (temoporärt).

Samhällen innan den industriella revolutionen levde av solens energidepå. Moderna industrisamhällen är beroende av att använda sig av energidepåerna på jorden för att kunna uppnå den mycket högre nivån av ekonomisk aktivitet.

Långsiktigt är det förstås omöjligt att ett samhälle är beroende av en begränsad resurs. Frågan är hur länge vi kan leva av de energidepåer som skapats på jorden under dess 4,54 miljarder år långa existens? Vilket ansvar har vi för kommande generationers energiförsörjning?

17 augusti, 2009

Den heliga tillväxten

av jstenling

Jag håller på och läser boken Beyond Growth av Herman E. Daly. Mycket av det jag gått och funderat på kring tillväxtsjukan får sitt svar i denna bok. På ett enkelt och elegant sätt visar Daly varför det i längden inte är möjligt att ha en evig tillväxt i världens ekonomi. Jag har tidigare skrivit om det här på bloggen. Eftersom jorden är ett slutet system är det en aritmetisk omöjlighet med ständig tillväxt så länge tillväxten till någon del är beroende av nyttjande av jordens naturresurser. Jag har själv läst lite nationalekonomisk makroteori och naturresurser som begränsning för ekonomins aktiviteter finns inte ens med i de ekvationer som lärs ut. Daly har själv jobbat som ekonom på Världsbanken och slogs då för att ekologisk ekonomi skulle få större genomslag i bankens arbete. Det gick inte så bra.

För merparten av alla nationalekonomer är det otänkbart att se naturresurser som en begränsande faktor. Som Daly fick höra: "that’s not the right way to look at it". Daly menar att det handlar om det som Schumpeter kallade pre-analytic vision, enkelt förklarat det analytiska ramverk som används för att analysera ett problem. Dagens nationalekonomer har ett analytiskt ramverk som inte innehåller naturresurser som en begränsande faktor och om de skulle ta med detta i analysen så skulle hela ramverket behövas skrivas om från grunden. För en nationalekonom som investerat hela sitt yrkesliv i arbete baserat på det nuvarande ramverket kräver det mod och styrka att över huvud taget fundera på den frågan. Enklare då att säga "that’s not the right way to look at it".

I dessa dagar av finanskris där den viktigaste frågan på allas läppar är när vi åter ska nå tillväxt känns det relevant att fundera på denna heliga tillväxt och om det kanske finns något alternativ. I kommande inlägg utvecklar jag mina tankar inom ämnet.

Länkar:
Uneconomic growth in theory and in fact