Archive for april, 2007

29 april, 2007

Rik på riktigt

av jstenling

Titel: Rik på riktigt: En värdefull vardag är möjlig!

Författare: Fredrik Warberg, Jörgen Larsson

Förlag: Natur och kultur, 2005

ISBN 91-27-10859-7

”Vad är verkligen viktigt i livet? Vad vill vi egentligen när vi uppnätt grundläggande trygghet och någorlunda tillräcklig ekonomi? Och hur gör vi då? Författarna vill inspirera dig att tänka på dig själv och din vardag, men detta är inte någon handbok i egoism – snarare en reflektionsbok med syfte att stimulera medvetna val som leder till hög livskvalitet för dig och samtidigt ger utrymme för andras möjligheter till detsamma.”

Boken manar till reflektion kring hur vi lever i vardagen. Centrala begrepp är förnöjdsamhet, upplevd tidsbrist och frivillig enkelhet. Kopplingen görs mellan dagens konsumtionsmönster, den tidsbrist som många upplever för att leva upp till detta mönster (lönearbete för att kunna köpa sig alla saker) och en alternativ väg att gå: frivillig enkelhet. Boken ska ses som en reflektionsbok, den har en del konkreta tips vad gäller exempelvis frivillig enkelhet, men om det är sådant man är intresserad av så tror jag att exempelvis ”The circle of simplicity” är bättre läsning.