Archive for augusti, 2009

26 augusti, 2009

Små steg mot hållbarhet

av jstenling

image Jag gör fortfarande små förändringar i mitt beteende. Mestadels handlar det om att ta bort saker i vardagen som inte tillför något men innebär en belastning på miljön eller mig själv på ett eller annat sätt. För att inspirera andra och mig själv har jag lagt upp en sida där jag dokumenterar vad jag gör. Lägg till era egna förändringar som kommentarer så kan det på sikt bli en riktigt bra samling tips!

19 augusti, 2009

Hur låg elförbrukning kan man nå utan att leva som en asket?

av jstenling

Vi har en sån fjärravläst elmätare kopplad till vårt elabonnemang. Med den är det enkelt att följa vilken elförbrukning vi har från månad till månad. Från första avläsningen i april har vi snittat strax under 1800 kWh i beräknad årsförbrukning. Så här ser vårt boende ut (energiklass inom parentes):

  • Vattenburen fjärrvärme
  • Ny kyl och frys (A)
  • Diskmaskin (A)
  • Tvättmaskin (A)
  • Lågenergilampor i hela lägenheten

Jag skulle vilja säga att vi lever ganska normalt. Vi kör i snitt en diskmaskin om dagen, tvättar 3-4 tvättar per vecka och släcker lamporna när vi inte är i ett rum. Vi lagar mycket mat hemma och använder ugnen ganska flitigt. Vi har aktivt valt att inte ha två stora energitjuvar: torktumlare och handdukstork. Vi har strömbrytare på grenuttag. Standardtipsen för att spara el. I trapphuset där elmätaren sitter finns även grannens elmätare. De förbrukar ungefär dubbelt så mycket el som vi gör och jag vet att de har en lägenhet som är bara lite drygt hälften så stor som vår.

Vi har inga direkta energitjuvar som jag känner till. Det som jag konkret vet att vi skulle kunna spara in på är att stänga ner våra bredbandsburkar (switch, trådlöst, telefoni). Jag tror att det drar runt 40 W, det vill säga runt 350 kWh per år. Det som är intressant är att vi genom att sätta en fjärrbrytare på detta och stänga av det när vi inte är hemma utan problem skulle kunna spara runt 250 kWh per år. Det är en minskning med 14 procent! Att komma ned till 1450 – 1500 kWh borde alltså vara görbart utan någon förändring i levnadssätt. Jag har svårt att se att det går att komma ner så mycket ytterligare än det utan att ge upp någon bekvämlighet, till exempel diskmaskin.

17 augusti, 2009

Den heliga tillväxten

av jstenling

Jag håller på och läser boken Beyond Growth av Herman E. Daly. Mycket av det jag gått och funderat på kring tillväxtsjukan får sitt svar i denna bok. På ett enkelt och elegant sätt visar Daly varför det i längden inte är möjligt att ha en evig tillväxt i världens ekonomi. Jag har tidigare skrivit om det här på bloggen. Eftersom jorden är ett slutet system är det en aritmetisk omöjlighet med ständig tillväxt så länge tillväxten till någon del är beroende av nyttjande av jordens naturresurser. Jag har själv läst lite nationalekonomisk makroteori och naturresurser som begränsning för ekonomins aktiviteter finns inte ens med i de ekvationer som lärs ut. Daly har själv jobbat som ekonom på Världsbanken och slogs då för att ekologisk ekonomi skulle få större genomslag i bankens arbete. Det gick inte så bra.

För merparten av alla nationalekonomer är det otänkbart att se naturresurser som en begränsande faktor. Som Daly fick höra: "that’s not the right way to look at it". Daly menar att det handlar om det som Schumpeter kallade pre-analytic vision, enkelt förklarat det analytiska ramverk som används för att analysera ett problem. Dagens nationalekonomer har ett analytiskt ramverk som inte innehåller naturresurser som en begränsande faktor och om de skulle ta med detta i analysen så skulle hela ramverket behövas skrivas om från grunden. För en nationalekonom som investerat hela sitt yrkesliv i arbete baserat på det nuvarande ramverket kräver det mod och styrka att över huvud taget fundera på den frågan. Enklare då att säga "that’s not the right way to look at it".

I dessa dagar av finanskris där den viktigaste frågan på allas läppar är när vi åter ska nå tillväxt känns det relevant att fundera på denna heliga tillväxt och om det kanske finns något alternativ. I kommande inlägg utvecklar jag mina tankar inom ämnet.

Länkar:
Uneconomic growth in theory and in fact

4 augusti, 2009

IEA talar öppet om peak oil

av jstenling

International Energy Agency (IEA) är OECDs organ för energirådgivning. Från att tidigare förespått en oljeförbrukning på runt 106 Mbpd (Miljoner tunnor per dag) år 2030 talar deras chefsanalytiker idag öppet om peak oil som nära förestående. Från DN:

Enligt Birol verkar många regeringar omedvetna om att oljan håller på att ta slut snabbare än man tidigare beräknat. Den globala produktionen bedöms ha nått kulmen inom de kommande tio åren, vilket är minst ett decennium tidigare än de flesta hade räknat med.

IEA har under en tid backat från sina tidigare prognoser och verkar nu aktivt ha börjat varna för att vi står inför en kommande prekär situation. När världsekonomin återhämtar sig är det mycket sannolikt att vi kommer att se en snabb stegring av priset för råolja upp mot de nivåer vi hade innan krisen slog till och högre. Att vi när hela världen befinner sig i recession har ett pris på runt $60 per fat säger en del om hur ansträngt utbudet är. Investeringar i utökad kapacitet tar år att genomföra och många projekt har stoppats i väntan på att ekonomin ska återhämta sig.

IEAs World Energy Outlook 2009 kommer den tionde november. Jag väntar med spänning…

Länkar:
Artikel i DN
Artikel i The Independent
IEAs World Energy Outlook 2008 executive summary

Tidigare på Jonas hållbara blogg om peak oil:
Peak oil
Det rör på sig när det gäller oljan
Oljan och samhället: Maten
Oljan och samhället: Flyget
Oljan och samhället: Plast och kemikalier
Oljan och samhället: Bilen