Archive for maj, 2007

1 maj, 2007

Tankar om frivillig enkelhet

av jstenling

Frivillig enkelhet vilar på fem grundpelare:

  • materiell enkelhet
  • småskalighet
  • självbestämmande
  • ekologisk medvetenhet
  • personlig utveckling

Materiell enkelhet

Genom minskat innehav av materiella ägodelar så följer mindre behov av materialvård och underhåll. Över tid så är målet att mitt ägande av materiella ägodelar ska minska. Varje gång jag är i färd med att köpa något så funderar jag på:

  • Kommer denna sak att göra mitt liv bättre?
  • På vilket sätt och var är denna vara producerad? Vilken påverkan på miljö och människor har produktion och transport av denna vara orsakat?

För mig är ackumulering av materiella ting inte ett livsmål och jag vill därför hålla detta till ett minimum för att inte ta tid och energi från andra saker som jag tycker är viktiga.

Småskalighet

Större behöver inte nödvändigtvis vara bättre. Idag organiserar vi för att maximera vår produktion av varor och tjänster. Detta leder till nackdelar som till exempel väldigt mycket transporter av varor som skulle kunna produceras mer lokalt. Vi måste väga in den miljöpåverkan som storskaligheten har och i de fall det behövs välja en lösning som kanske inte är lika effektiv men som är långsiktigt hållbar.

Självbestämmande

Jag vill öka möjligheten för mig själv att bestämma över hur jag lever mitt liv. Genom att göra mig mindre beroende av olika offentliga och privata institutioner så ökar mitt utrymme att själv bestämma hur jag vill spendera min tid. Ett exempel kan vara att inte belåna mig och på så vis vara beroende av stora inkomster för att kunna betala på lånet.

Ekologisk medvetenhet

Jag vill lämna ett lätt avtryck på jorden. Jordens resurser är begränsade och vår nuvarande livsstil är inte långsiktigt möjlig att upprätthålla. Det är min övertygelse att jag under min levnad kommer att få uppleva omvälvande förändringar i hur naturens resurser nyttjas och jag vill redan nu förbereda mig för detta.

Personlig utveckling

Genom att leva materiellt enkelt så kan jag fokusera min energi på det som betyder mest för mig: min familj, mina vänner och mina intressen.

Vad frivillig enkelhet inte är för mig

Frivillig enkelhet för mig handlar inte om asketism, det vill säga att leva så enkelt som möjligt. Jag ser det som en livsfilosofi som hjälper mig att fokusera på de saker i livet som jag tycker är roligast och viktigast.

SvD hade hösten 2006 en artikelserie om frivillig enkelhet:
Hårt jobb att arbeta mindre
Enkelt liv ett val för finsmakare
Studiecirkel start för ett enklare liv
I Danmark har man redan växlat ner i flera år
Voluntary Simplicity, ursprungliga rapporten av Duane Elgin & Arnold Mitchell från 1977.