Archive for januari, 2010

20 januari, 2010

Tillväxtens gränser

av jstenling

Jag har länge haft denna hållbarhetsklassiker på läslistan. Den ursprungliga boken Limits to Growth publicerades redan 1972, långt innan hållbarhet var ett modeord. Boken skapade på sin tid mycket debatt och dyker fortfarande upp i diskussioner om exempelvis Peak Oil. Jag har läst den senast publicerade uppdateringen Limits to Growth – The 30-year update. Bokens huvudbudskap skiljer sig inte så mycket från andra liknande böcker, exempelvis Lester Browns Plan B: Mänskligheten förbrukar idag förnybara och icke-förnybara resurser på en nivå som inte är långsiktigt hållbar. Det som driver den ökade resursförbrukningen är exponentiell tillväxt, både när det gäller antalet människor och vad vi klarar av att producera per person. Det som är intressant med boken är att författarna med hjälp av datamodellen World3 modellerar olika scenarion för hur framtiden i grova drag kan komma att se ut vid olika antaganden för bland annt familjestorlek, utveckling av ny teknik och konsumtion per capita.

Boken gör också ett bra jobb att definera ett antal viktiga begrepp som är centrala för ekoekonomi, till exempel:

  • Källor (sources) och sänkor (sinks) och deras begränsningar att producera och ackumulera resurs- och avfallsflöden som är nödvändiga för att civilisationen ska fungera. Gäller till exempel olja eller timmer som resurskälla och Östersjön som sänka för kväve från avlopp och jordbruk.
  • Överutnyttjande (overshoot) där nyttjandet av resurser stiger över naturens kapacitet och orsakar antingen kollaps eller en mer kontrollerad nedgång till en oscillation kring takutnyttjandet av en resurs. Exempelvis torskfisket på nordamerikanska östkusten som pågick ändå tills det inte fanns någon torsk kvar.
  • Signalfördröjning (signal delay) där signalen för att en resurs överutnyttjas fördröjs på grund av naturens kapacitet att temporärt producera över den hållbara nivån. Exempelvis det nuvarande överutnyttjandet av Ogallalaakvifären  som används för att bevattna 1/4 av amerikansk jordbruksmark och år för år töms på mer vatten än vad som rinner till.

Boken är skriven på ett lättillgängligt språk och innehåller inga matematiska formler eller liknande. Om du har en naggande känsla av oro att vårt nuvarande tillväxtparadigm kanske inte kan pågå alltför länge rekommenderar jag dig varmt att läsa boken. Om du tror att allt är okej och vi kan köra på som vanligt rekommenderar jag dig också varmt att läsa boken. Det här är helt enkelt obligatorisk läsning för alla som bryr sig om vår gemensamma framtid här på planeten.

Om jag hittar tid för det återkommer jag med några fler inlägg om centrala delar av boken.