Archive for oktober, 2010

30 oktober, 2010

Vad våra saker säger om oss

av jstenling

Att våra ägodelar säger mycket om vilka vi är känns självklart. Jag tror också att många av våra saker säger mycket om vilka vi skulle vilja vara. Om du rannsakar dig själv kan du säkert räkna upp massor av saker som du just nu, eller vid något tillfälle ägt. Saker som förblivit oanvända av den enkla anledningen att de är införskaffade med tanke på vem du skulle vilja vara och inte vem du faktiskt är. För mig handlar det bland annat om:

 • Skjortor – Jag tycker det är jättesnyggt med skjortor, men det går inte att jämföra med trikåtröjor i bekvämlighet och kräver massor med tid i form av klädvård.
 • Finbyxor – Jag är en utpräglad jeansmänniska.
 • Fin vinterrock – Alldeles för kall och passar inte alls för hur jag rör mig utomhus i vardagen.
 • Skinnhandskar – Inte tillräckligt varma.
 • En gitarr – Jag ser mig själv sittande med gitarren på kvällarna, det har aldrig hänt.

En stor del av mitt utrensningsprojekt är att samordna så att det jag äger faktiskt stämmer överens med vem jag är. Det betyder inte att jag ska göra mig av med alla mina skjortor eller finbyxor, däremot att jag kan göra mig av med dem som jag aldrig använder.

Målet är att jag till sist bara ska äga saker som jag använder med någon slags kontinuitet. Vissa saker kanske några gånger per år, det mesta mer eller mindre dagligen. För mig betyder det sannolikt tre skjortor istället för tio och två par finbyxor och inte fem.

29 oktober, 2010

Veckans IN:UT

av jstenling

IN

 • Inget!

UT

 • En vattningsvakt (Tradera)
 • Ett gammalt USB-minne (materialåtervinning)

Summa –2 prylar denna vecka, lite skralt. Jag håller på och försöker få ordning på utrustningen för att föra över vhsbanden. Det är problem med synk mellan ljud och bild. Jag hoppas vara färdig till nästa vecka!

28 oktober, 2010

Bilens dag

av jstenling

Bilbranschen vill föra upp bilismen i klass med kanelbullen och har därför instiftat bilens dag idag den 28 oktober. Som vanligt är det Maria Spetz på Motormännen som agerar galjonfigur:

Bilen är oumbärlig för att svenskarnas vardag ska fungera. Det är också bilen som används överlägset mest vid resor inom Sverige. Det som tyvärr ofta glöms i debatten är glädjen och lusten att köra bil. Att manifestera detta med Bilens dag känns både angeläget och roligt.

Framtiden får utvisa om bilens dag kommer att öka bilförsäljningen på samma sätt som kanelbullens dag ökat försäljningen av bakverk, trots att den senare instiftats av Hembakningsrådet…

I väntan på besked i frågan kan ni läsa följande tänkvärda ord av Christer Ljungberg om rörlighet och tillgänglighet:

En ökad tillgänglighet för alla ökar friheten

26 oktober, 2010

Readcycling på Stockholms stadsbibliotek

av jstenling

image

Stockholms stadsbibliotek har börjat med Readcycling:

Har du böcker hemma som du redan läst men inte har hjärta att slänga för att de är så bra? Då kan du gå till biblioteket och lämna dem i våra Readcyclingtunnor. Där hittar du kanske en annan bok att läsa som du kan ta med dig hem. Enkelt, gratis och fiffigt, inte sant?

Strålande idé! Jag hade aldrig hört talats om detta innan jag läste om det på bibliotekets hemsida och fick uppleva det på riktigt. Vi fick med oss Bo tvättar bilen vid vårt besök på Luma bibliotek i helgen. Helt klart kommer våra böcker som tidigare gick till Stadsmissionen hamna i dessa tunnor i framtiden.

23 oktober, 2010

Arbetssamhället, del 1

av jstenling

image

Nu har jag lånat Arbetssamhället av Roland Paulsen från biblioteket. Jag har kommit en bit i boken som börjar med en historisk exposé av hur inställningen till arbete förändrats genom tiderna. Här finns material för många blogginlägg kan jag lova! I väntan på nästa kan ni fundera på följande frågor:

 • Varför arbetar jag?
 • Varför betraktar de flesta idag ett arbete som en rättighet?
 • Varför betalar vi vissa människor för att inte arbeta samtidigt som de som har ett arbete jobbar arslet av sig?
 • Varför arbetar vi fortfarande fyrtio timmar i veckan trots att vi skulle kunna leva gott på inkomsten från ett deltidsarbete om vi nöjde oss med den materiella standard vi hade när vi var barn?
22 oktober, 2010

Fokusera med Leo Babauta

av jstenling

Den blogg som inspirerat mig mest när det gäller enkelhet och minimalism är Leo Babautas zenhabits. Om du aldrig besökt bloggen rekommenderar jag det verkligen. Om du tar dig tid kommer du med säkerhet läsa saker som för evigt ändrar hur du ser på världen och dig själv. Leo har under en tid skrivit på något han kallat the focus manifesto. Detta skrivande har nu utmynnat i boken focus – a simplicity manifesto in the age of distraction.

Leo menar att i dagens uppkopplade värld lever vi under ett ständigt informationstryck som distraherar oss och hindrar oss från att fokusera och vara kreativa. Vi ägnar mer och mer tid åt att konsumera information och att kommunicera, men skapar vi längre något? Ofta känns det som att vi hoppar från uppgift till uppgift utan att verkligen slutföra något och reflektera över resultatet. I focus får du lära dig att rensa bort alla distraktioner och förenkla ditt liv för att kunna fokusera på det som du faktiskt tycker är viktigt.

Läs focus

Utforska zenhabits

22 oktober, 2010

Veckans IN:UT

av jstenling

IN

 • Inget!

UT

 • Digital Metronom (Tradera)

Summa –1 prylar denna vecka. Har några stora utrensningsprojekt på gång. Hoppas komma igång med ett av dem i helgen!

17 oktober, 2010

Om elbilars energiförbrukning

av jstenling

Den nionde oktober skrev DN Motor om elbilar i artikeln Vanliga frågor om el-framtiden. I artikeln (som inte finns på nätet) hävdar den intervjuade Anders Lewald bland annat att elbilar är 3-4 gånger effektivare än vanliga bilar:

Ja, så är det. Man brukar räkna med tre fyra gånger högre effektivitet.

Problemet är bara att påståendet inte är korrekt. Enligt de mätningar som gjorts av bl.a. Volvo ligger energiförbrukningen för en elbil på ungefär 2,4 kWh/mil. Om man jämför det med Volvo V70 Drive som har en dieselförbrukning på 0,5-0,6 l/mil motsvarar det en energiförbrukning på 4,89 – 5,87 kWh/mil (Energiinnehåll diesel MK1 9,78 kWh/liter). Det kan i mina ögon inte betyda annat än att till och med dagens mest bränslesnåla dieselbil bara är ungefär hälften så energieffektiv som en framtida elbil. Hur räknar de som kommer fram till denna siffra 3-4 gånger? Att det stämmer för en bil som förbrukar runt 1 liter/mil förstår jag, men så ser ju inte verkligheten ut!

Jag skickade ett brev till Lasse Swärd som skrivit artikeln men fick inget svar. I gårdagens DN Motor var det en artikel (som inte heller finns på nätet) där energiförbrukningen i bilar med olika drivmedel jämförs. Där sägs att laddhybriden ligger på 2,8 kWh/mil och Volvo V70 Drive 4,4 kWh/mil.

Självklart är en elbil energieffektivare än en diesel- eller bensinbil, men några 3-4 gånger handlar det inte om. I alla fall inte om man sätter systemgränsen vid själva fordonet.

15 oktober, 2010

Veckans IN:UT

av jstenling

IN

 • Inget!

UT

 • Garmin eTrex Summit, gammal GPS som aldrig användes (Tradera)
 • Mag Solitaire, ficklampa (Tradera)
 • 2 st strumpor (energiåtervinning)

Summa –4 prylar denna vecka.

10 oktober, 2010

Mer om litium till elbilar

av jstenling

Jag har tidigare skrivit om tillgången på litium och huruvida den kan bli en begränsande faktor för utrullningen av eldrivna bilar. Efter att Flute skrivit om elbilar för ett tag sen blev jag intresserad av att återvända till frågan och gräva lite mer. Det pågår en hel del arbete kring eldrivna fordon i Sverige, bl.a. finns Powercircle och Vattenfall och Volvos samarbete. Inom Elforsk har man också tittat närmare på hur introduktionen av elbilar skulle påverka elsystemet i Sverige. Hos Elforsk hittade jag också en rapport just om litium-jonbatterier. Från rapporten:

I korthet kan kunskaperna från litteraturen sammanfattas i följande punkter:

 • Litiumtillgångarna är koncentrerade till Syd- och Nordamerika samt till Kina. Vid sidan av annan användning räcker de för att tillverka for-donsbatterier i mer än 300 år.
 • Kobolttillgångarna finns främst i Afrika, i Australien och i Kina. De kända tillgångarna räcker dock bara för cirka tio års batteritillverkning och därför måste hoppet stå till andra metaller som katodmaterial.
 • Nickeltillgångarna är mer spridda än för kobolt och litium. Vid sidan av annan användning räcker de kända tillgångarna för att tillverka for-donsbatterier i minst 100 år. Detsamma kan sägas om mangan, men här är tidsfönstret sannolikt mer än 200 år.
 • Den ofullständiga återvinningen av metallerna ökar deras omsättning i naturen. Detta till trots behöver man inte befara att negativa miljö- och hälsoeffekter uppkommer. Detta beror på att den extra belastningen inte leder till att halterna uppnår de nivåer som med stor försiktighet satts upp som konservativa miljögränser.
 • Tillverkningen av batterier medför att CO2 emitteras. Batteriernas klimatbelastning är dock med svensk el som utgångspunkt redan intjänad efter 1210 mils körning. För hybridfordon nås intjäningsgränsen redan efter 200 mil.
 • För anodmaterialet liksom det lösningsmedel som behövs för transporten av litiumjoner i batteriet ses inga egentliga begränsningar eller miljöproblem.

Det står mycket intressant i rapporten som är väldigt lättläst. När det gäller den långsiktiga tillgången på litium står det:

I en försiktig beräkning kan man enligt punkt 4.3 utgå från att litiumbehovet i genomsnitt är av storleksordningen 2,2 kg per batteri under de första 15 åren för att därefter sjunka till 0,66 i takt med återvinningen. Det globala behovet av litium för andra ändamål antas även fortsättningsvis vara 20 000 ton per år varav 70 % på 15 års sikt återvinns. Hur den ackumulerade förlusten av litium utvecklas under de närmaste 100 åren med de gjorda antagandena illustreras i Figur 6. Slutsatsen av de här gjorda beräkningarna är att nu kända tillgångar av litium räcker i cirka 300 år.

Det är intressant hur man definerar “lång sikt”. I det här fallet är 300 år “lång sikt”. Att försöka säga vilken typ av drivmedel bilar har om 300 år är förstås ren spekulation. Ja vad ska man tro?

Lite mer länkar för er med tid över:
Plug in road 2020
Kunskapsunderlag angående marknaden för elfordon och laddhybrider

Ni får förstås läsa med er kritiskt granskande förmåga påslagen.