Archive for oktober, 2009

25 oktober, 2009

Bortom tillväxten – Tom värld eller full värld?

av jstenling

Daly talar i boken om begreppen ”tom värld” och ”full värld”. I den tomma världen är det kapital som skapats av människor som är den begränsande faktorn. Det är alltså vi själva som begränsar den ekonomiskt utvecklingen. I den fulla världen är det inte längre det mänskliga kapitalet som är den begränsande faktorn. I denna värld är det istället naturkapitalet som begränsar den vidare ekonomiska utvecklingen. När vi inte längre lever av avkastningen på naturkapitalet utan istället förbrukar det direkt biter vi den hand som föder oss och underminerar vår långsiktiga överlevnadsförmåga. För vad gör vi när det inte längre finns något naturkapital kvar?

Vi vet att ett flertal ekosystem redan idag är hotade till sin överlevnad på grund av människans överutnyttjande. Många fiskbestånd är nästan utplånade, regnskog skövlas och i takt med att de mänskliga ekonomiska aktiviteterna ökar lämnas allt mindre utrymme för övriga arter på jorden, arter som vi är beroende av för vår överlevnad.

Frågan är hur full världen har hunnit bli och hur mycket vi kan fortsätta att öka de ekonomiska aktiviteterna innan det börjar leda till synbara konsekvenser för flertalet?

17 oktober, 2009

Frivillig enkelhet i DN

av jstenling

DN har just nu en artikelserie om ekorrhjulet. Den påminner mycket om den som SvD gjorde hösten 2006. Jag har inte skrivit om frivillig enkelhet på länge men det beror mycket på att det blivit en rätt integrerad del av hur jag lever. Jag håller fortfarande på och minskar ner på mitt materiella innehav. Jag tillämpar fortfarande principen en in – två ut. Vid någon tidpunkt får jag nog gå över till en in – en ut, men där är jag inte ännu.

Jag har passat på att uppdatera sidan om frivillig enkelhet här på bloggen om någon som läser artiklarna i DN söker sig hit.