Archive for april 8th, 2011

8 april, 2011

Tvånget att begära

av jstenling

Nina Björk återkommer till ämnet konsumtion i sina krönikor från tid till annan. Nyligen reflekterar hon kring behov och begär och hur dessa relaterar i vår kultur. Lite på samma tema som Erich Fromm skriver om i boken att ha eller att vara. Klart läsvärt!

Behov kan tillfredsställas; ­behov som är tillfredsställda tar slut. Men begäret är utan slut. Begäret är inte någonting objektivt; inte någonting som är ungefär lika för alla människor i alla tider. Om vi har ett begär eller inte avgörs av den kultur vi lever i. Och vi lever i en kultur som lever av begär. Människor måste begära det de inte behöver för att vår ekonomi ska gå runt. Att uppmuntra ett ständigt omättbart begär är därför centralt i vår kultur, i vår ekonomi.