90% reduktion

av jstenling

Jag är med i Riot for Austerity: 90% Reduction. Projektet går ut på att se om det är möjligt att minska sina växthusgasutsläpp ner till den nivå som behövs för att stoppa den globala uppvärmningen. För USA så är det egentligen 94% som gäller och för Sverige så är det sannolikt mindre än 90%. Nedan har jag tagit fram hur mycket man måste reducera för att nå 90% utifrån våra förutsättningar.

Officiellt antal invånare i Sverige var år 2005 9 047 752 personer. Denna siffra används i alla beräkningar nedan. Viss statistik är från något annat år än 2005 och då stämmer det inte exakt, men det är ingen exakt vetenskap det här.

1. Drivmedel:

Medelförbrukningen av bensin/diesel per invånare år 2005 var 49 liter diesel och 534 liter bensin. (Källa: SCB) För att uppnå 90% reduktion så ska min förbrukning liggar på 4,9 liter diesel och 53,4 liter bensin. Denna förbrukning är så vitt jag kan förstå av statistiken förbrukning av privat konsument, dvs förbrukning i industrin är inte inräknad. Sveriges totalt förbrukning var 2005 5 508,2 miljoner liter för bensin och 4 270,5 miljoner liter för diesel. Detta blir 609 liter bensin och 472 liter diesel per person.

2. Elförbrukning:

Sveriges elförbrukning var år 2005 34 410 GWh i kategorin ”Hushåll” i elstatistiken. (Källa: SCB) Medelförbrukningen av el per person var 3803 kWh. För att nå 90% reduktion så ska min förbrukning ligga på 380,3 kWh per år.

3. Gas, olja och ved:

Sveriges förbrukning av gas var år 2005 24,172 miljoner liter i bostäder. (Källa: SCB) Medelförbrukningen av gas per person var 2,67 liter per person. För att nå 90% reduktion så ska min förbrukning ligga på 0,267 liter per år.

Sveriges förbrukning av olja för småhus var år 2004 703 miljoner liter. (Källa:SCB Medelförbrukningen per person var 77,7 liter . För att nå 90% reduktion så ska min förbrukning ligga på 7,77 liter per år.

Sveriges förbrukning av trädbränslen för uppvärmning var år 2005 7 249 miljoner liter ved, 821 miljoner liter flis/spån och 329 miljoner kg pellets. (Källa: SCB) Medelförbrukningen per person var 801 liter, 90,7 liter och 36,4 kg per år. För att nå 90% reduktion så ska min förbrukning ligga på 80,1 liter, 9,07 liter och 3,64 kg per år.

4. Avfall:

Sveriges produktion av avfall var år 2004 4 832 miljoner kg i kategorin ”Avfall från hushåll”. (Källa:Naturvårdsverket) Medelmängden avfall per person var 534 kg per år. För att nå 90% reduktion så ska min avfallsmängd vara 53,4 kg per år.

5. Vatten:

Sveriges förbrukning av vatten var år 2000 618 311 miljoner liter i kategorin ”Hushåll” i vattenstatistiken. (Källa:SCB) Medelförbrukningen per person var 68 339 liter per år. För att nå 90% reduktion så ska min förbrukning ligga på 683,39 liter per år.

6. Konsumtionsvaror:

Total konsumtion var år 2006 622 284 miljoner kronor. (Källa:SCB) Medelkonsumtionen per person var 68 778 kronor per år. För att nå 90% reduktion så ska min konsumtion minska till 6877,8 kronor per år.

7. Mat:

3 Responses to “90% reduktion”

  1. Förstår inte poängen med vattenreduktionen. Till skillnad från fossila bränslen så tas vatten från lokalt håll – vi har god tillgång på vatten i Sverige och ligger under tillgänglig kapacitet, så att reducera vår vattenförbrukning 90 procent är rentav onödigt. (När Lundaborna uppmanades att spara vatten så frodades sjukdomar dessutom i vattenledningarna eftersom de inte var gjorda för en såpass låg throughput).

    DÄREMOT: det finns en fet koppling mellan mineralvatten och co2-utsläpp, så det är verkligen nåt att reducera. Tipset: fyll en tillbringare med kranvatten, lägg i färska basilikablad och ha den i kylen. Perfekt och gott.

  2. Jag håller med om att vattenkategorin inte känns relevant för Sverige. Vi tar ju merparten av vårt dricksvatten från ytvattentäckter. Det är skillnad jämfört med exempelvis USA som tar betydligt mer från underjordsreservoarer som faktiskt kan ta slut om man överutnyttjar dem.

    När jag får tid så ska jag sätta mig och göra en sammaställning som är mer relevant för våra förhållanden.

Trackbacks

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: