Archive for februari 12th, 2008

12 februari, 2008

Diagnos – utshoppad

av jstenling

Birger Schlaug ställer diagnos på de symptom som ledde mig till mitt köpstopp. Han har myntat begreppet ”utshoppad”.

”Jag är utshoppad. Totalt utshoppad. Jag drabbades redan för tolv år sedan av en del smärre symptom. Men lyckades trots detta leva ett ganska normalt liv. Men nu är det slut. Jag känner utanförskapets kalla vinddrag varhelst jag går … Vi blir alltfler som drabbats och de senaste rönen visar att vi drabbats av det så kallade Utshoppningssyndromet.

Detta består av:

  • känslomässig utmattning inför köpbudskap,
  • okänslighet inför modenycker
  • och låg prestationsförmåga när det gäller konsumtion.

Det absoluta förfallet infaller då man inte ens känner trängande behov att inhandla en ny platt-tv. Då har man nått det totala konsumtionssammanbrottet.”

Läs mer på Birgers blogg om sjukdomen.