Archive for augusti 4th, 2009

4 augusti, 2009

IEA talar öppet om peak oil

av jstenling

International Energy Agency (IEA) är OECDs organ för energirådgivning. Från att tidigare förespått en oljeförbrukning på runt 106 Mbpd (Miljoner tunnor per dag) år 2030 talar deras chefsanalytiker idag öppet om peak oil som nära förestående. Från DN:

Enligt Birol verkar många regeringar omedvetna om att oljan håller på att ta slut snabbare än man tidigare beräknat. Den globala produktionen bedöms ha nått kulmen inom de kommande tio åren, vilket är minst ett decennium tidigare än de flesta hade räknat med.

IEA har under en tid backat från sina tidigare prognoser och verkar nu aktivt ha börjat varna för att vi står inför en kommande prekär situation. När världsekonomin återhämtar sig är det mycket sannolikt att vi kommer att se en snabb stegring av priset för råolja upp mot de nivåer vi hade innan krisen slog till och högre. Att vi när hela världen befinner sig i recession har ett pris på runt $60 per fat säger en del om hur ansträngt utbudet är. Investeringar i utökad kapacitet tar år att genomföra och många projekt har stoppats i väntan på att ekonomin ska återhämta sig.

IEAs World Energy Outlook 2009 kommer den tionde november. Jag väntar med spänning…

Länkar:
Artikel i DN
Artikel i The Independent
IEAs World Energy Outlook 2008 executive summary

Tidigare på Jonas hållbara blogg om peak oil:
Peak oil
Det rör på sig när det gäller oljan
Oljan och samhället: Maten
Oljan och samhället: Flyget
Oljan och samhället: Plast och kemikalier
Oljan och samhället: Bilen