Archive for oktober 2nd, 2010

2 oktober, 2010

Small is beautiful

av jstenling

Jag har försökt ta mig igenom Small is beautiful av E. F. Schumacher. Boken finns med som referens i många andra böcker om miljö och jag har förstått det som att den betraktas som något av en klassiker.

E. F. Schumacher var ekonom och det finns ett sällskap med hans namn verksamt i USA. Boken innehåller en del intressanta idéer, men som alla böcker som förutspår framtiden känns den idag lite daterad. Det finns bland annat ett kapitel om råvaror som förutspår akut oljebrist under 1980-talet vilket vi i efterhand vet inte uppstod. OAPECs embargo 1973 ledde bland annat till att man upptäckte nordsjöoljan och  istället fick vi under 1980-talet de lägsta oljepriserna på lång tid.

Schumacher skriver om Burma som ett föregångsland när det gäller utveckling. Det var under sin tid som konsult i Burma som han utvecklade sin teori om det som kallas Appropriate Technology. Idag känns det inte direkt kosher att använda Burma som ett positivt exempel.

Det finns i vilket fall som helst en del intressanta tanker som Schumacher utvecklar i boken som man även idag används. Tanken om en mellanteknik, “Intermediate Technology”, har används av en del länder i deras utveckling. Det handlar om att ett utvecklingsland inte ska gå direkt till en kapitalintensiv produktion utan istället använda sig av teknik som höjer produktiviteten, men ändå är arbetsintensiv. Tanken är att så länge ett land har hög arbetslöshet är det bättre att skapa många jobb istället för välbetalda jobb. Genom sysselsättning åt alla så kan man sedan bygga vidare med utbildning, sjukvård och sanitet.

Jag skulle säga att de asiatiska ekonomiska frizonerna måste betraktas som en slags nykolonialism där man skeppar in utrustning från utlandet och bygger en högproduktiv fabrik samtidigt som man anställer lokal personal som får väldigt dåligt betalt. Ett exempel på nyttjandet av mellanteknik är då hand in hand som istället börjar från andra hållet och försöker mobilisera så många människor som möjligt i småskalig produktion som knappast är lika effektiv men som skänker fler människor framtidstro och möjligheten till försörjning.

Schumacher skriver om hur vi använder icke förnybara resurser (kol, olja, fossilgas, osv) som omsättningstillgångar trots att det egentligen handlar om kapital. Jag har tidigare skrivit om detta och det är ett centralt tema i ekologisk ekonomi. Jag kan tänka mig att Schumacher var en av de första som förde fram dessa tankegångar.

Slutligen förespråkar Schumacher småskalighet i organisationen av samhället och näringslivet. Han hävdar att ökad centralisering och storskalighet gör att människor känner sig alienerade från varandra och från sitt arbete.

Om ni känner för att lära er mer om Schumacher rekommenderar jag er att följa länkarna i detta inlägg snarare än att läsa boken. Den fick för övrigt beställas fram från magasinet på Stadsbiblioteket… 🙂