Archive for december 9th, 2007

9 december, 2007

Peak oil

av jstenling

Om du inte redan är bekant med termen ”peak oil” så är det hög tid att du blir det nu. Peak oil syftar på den tidpunkt då produktionen av olja i världen når sin topp för att sedan börja minska. Det handlar inte om att oljan tar slut, däremot betyder det slutet för billig olja.

Debatten om peak oil är inte på något sätt ny, fenomenet beskrevs redan 1956 av M. King Hubbard, en amerikansk geolog som förutspådde att den amerikanska oljeproduktionen skulle nå sin topp någon gång mellan 1965 och 1970. Vid tidpunkten för spådomen ökade den amerikanska produktionen fortfarande och Hubbard hånades av industrin. År 1970 nådde den amerikanska produktionen sin topp och har sedan dess minskat år för år.

Idag har en majoritet av världens oljeproducerade länder redan nått sin produktionstopp. De länder som bedöms ha möjlighet att öka sin produktion är länderna kring persiska viken. Eftersom ländernas oljebolag är statliga så är insynen väldigt dålig och ingen vet riktigt hur mycket de kan öka produktionen.

Diskussionen om peak oil har som sagt pågått länge, men de senaste åren så har även höga företrädare inom oljebranschen börjat tala offentligt om att det kommer att bli svårt för industrin att tillgodose den ökade efterfrågan på olja som kommer av att främst Kina och Indien växer snabbt. Att utbudet har svårt att hålla jämna steg med efterfrågan syns tydligt på oljepriset som stigit från runt $25 i september 2003 till $90 idag.

Vi kan inte veta om vi har nått peak oil förrän efter kanske 5-10 år av stabil eller fallande produktion. Idag har vi legat på en relativt stabil produktion de senaste tre åren. Detta har fått vissa kommentatorer att hävda att vi redan passerat toppen. Egentligen spelar det inte så stor roll om vi passerar toppen idag eller om 10 år. Det som är viktigt är insikten att toppen är nära förestående och att de anpassningar som kommer att behövas tar lång tid att genomföra.

Men allvarligt talat, det här är ju jättetråkigt. Varför behöver du bry dig om den här? Jo, du är i ditt liv starkt beroende av den billiga energi som oljan utgör. Det unika med olja är att man i ett flytande och kompakt bränsle rymmer väldigt mycket energi. Dessa egenskaper har gjort att världens transporter så gått som uteslutande är beroende av olja för att fungera. Tänk dig att bensinen kostade 20 kr/l, 30 kr/l. Var går din smärtgräns?

Jag vill att du spenderar några timmar på att sätta dig in i problemet och funderar på hur det kan tänkas påverka ditt liv. Här är några tips till läsning som du kan börja med:

Peak oil på Wikipedia
The oil drum, peak oil overview
Peak oil portal