Archive for december 27th, 2007

27 december, 2007

Förutspåelser inför 2008

av jstenling

Det är dags att titta i kristallkulan och fundera på vad jag tror 2008 kommer att innebära vad gäller miljö och energi. Jag ser fram emot att sitta om ett år och se hur väl förutspåelserna slog in.

Klimathotet
Nyheter om klimathotet fortsätter att strömma in vilket intensifierar den politiska debatten. Vanligt folk känner sig fortfarande förvirrade och försäljningen av ekologiska produkter ökar kraftigt i takt med att folk försöker köpa sig ett bättre samvete. Debatten om livsstilsförändringar fortsätter, dock utan synligt resultat.

Oljepriset på en fortsatt hög nivå
Oljepriset fortsätter att ligga på en historiskt hög nivå med en stigande trend. Medierna börjar i större utsträckning rapportera om att vi kanske är på oljetoppen och att vi står inför en minskande tillgång på olja i framtiden.

Biobränslen
Fokus i debatten om biobränslen skiftar mot energieffektivitet istället för att ensidigt titta på om bränslet kommer från biomassa. Insikten om att biobränslen inte på långa vägar kan ersätta vår oljeförbrukning idag sprider sig både i folkliga och politiska kretsar. Allt fler börjar propagera för en eldriven transportinfrastruktur som lösningen på problemet.

Konsumtion
Debatten om våra konsumtionsmönster fortsätter att ta plats. Fler intresseorganisationer kör reklamkampanjer som sjunger konsumtionens lov. Fler reportage i tidningarna om downshifting och frivillig enkelhet.

Vindkraft
Utbyggnaden av vindkraft i Sverige går vidare. Diskussionen om tillståndsprocessen kommer igång på allvar i takt med att antalet överklaganden accelererar.

Har ni några fler förutspåelser? Kommentera!