Archive for januari 1st, 2008

1 januari, 2008

Nu är det köpstopp

av jstenling

Jag har under hela 2007 följt Ankis köpstopp. Under hösten började jag då och då att fundera på om det inte var dags för ett köpstopp även för min del. Jag har flera anledningar till köpstoppet:

  • Det passar bra in i min strävan mot materiell enkelhet.
  • Jag vill väcka debatt kring våra konsumtionsmönster och vilka konsekvenser dessa har för vår planet och för oss människor.
  • Jag är övertygad om att priset på energi kommer att stiga dramatiskt under detta århundrade. För att inte abrubt behöva ändra hur jag lever så försöker jag att gradvis sluta upp med aktiviteter som är energislukande för att istället börja med sådant som är energisnålt.
  • Det blir spännande att se hur det i praktiken fungerar att ha köpstopp. Vilka problem kommer jag att stöta på? Vilka undantag kommer jag tvingas göra? Hur kommer omgivningen att reagera?

Jag har under julledigheten funderat på om det är något jag behöver, kläder eller dylikt. Något kompletterande köp har det blivit, men nu är det slut med det.

Min första rapport kommer i mitten av januari.