Archive for juni 18th, 2008

18 juni, 2008

Dina pengar eller ditt liv: Steg 7 – Hur värderar du din livsenergi?

av jstenling

Detta är det nionde inlägget i min serie om boken Your Money or Your Life av Joe Dominguez och Vicki Robin. Det här inlägget handlar om bokens sjunde kapitel: For love or money: Valuing life energy – work and income

Tidigare inlägg i serien:
Dina pengar eller ditt liv?
Dina pengar eller ditt liv: Introduktion
Dina pengar eller ditt liv: Steg 1 – Att sluta fred med din ekonomiska historia
Dina pengar eller ditt liv: Steg 2 – Pengar är inte vad det aldrig var
Dina pengar eller ditt liv: Steg 3 – Vart tar allt vägen?
Dina pengar eller ditt liv: Steg 4 – Hur mycket är tillräckligt?
Dina pengar eller ditt liv: Steg 5 – Se dina framsteg
Dina pengar eller ditt liv: Steg 6 – Spara pengar
Dina pengar eller ditt liv- Annat på nätet om boken

Som i de andra inläggen sammanfattar jag texten för att försöka få med det viktigaste, men för hela läsupplevelsen måste du läsa boken.

Jag har lagt in några kommentarer i texten, dessa är kursiverade.

Hur värderar du din livsenergi?
I steg sex pratade vi om att värdera din livsenergi genom att spendera dina pengar på ett klokt sätt. I det här steget pratar vi om hur du värderar din livsenergi genom att titta på hur du spenderar din tid. Får du ut maximalt av att sälja det mest värdefulla du har – ditt liv?

En del älskar sitt jobb och arbetar så mycket att resten av livet blir lidande. Andra härdar ut på jobbet och kompenserar för det på kvällar och helger. I båda fallen är konsekvensen ett halvt liv. Vi ska nu undersöka om själva definitionen av arbete är en del av problemet.

Arbete genom tiderna
Låt oss titta på hur människor har sett på arbete genom tiderna. Som människor måste vi alla göra något arbete för att överleva. Men hur mycket är den minsta nödvändiga tiden vi behöver arbeta för att fylla våra grundläggande behov? Under stora delar av mänsklighetens historia har vi jobbat 2-3 timmar per dag. Det är den mängd arbete som krävs för att samla in mat och bygga skydd mot vädrets makter. Detta finns bland annat beskrivet i Marshall Sahlins bok Stone Age Economics. På den tiden talade man förstås inte om dagen som arbetstid och fritid, det arbete som gjordes var en naturlig del av dagen. Det var först med den industriella revolutionen som begreppet arbetstid myntades och mängden arbete som utfördes började öka dramatiskt. I industrin ökade produktionen ju mer timmar arbetarna arbetade, alltså var maximerad arbetstid att föredra. I takt med att arbetstiden ökade kom naturligtvis en motrörelse bland arbetarna för att korta arbetsveckan. Detta skedde också under första delen av 1900-talet, men sedan lång tid tillbaka har arbetsveckan varit 40 timmar i de flesta länder och det senaste decennierna har den ökat till 50 eller 60 timmar för många.

Under Amerikanska depressionen blev fritid likställd med arbetslöshet och doktrinen om full sysselsättning fick sitt fäste. En del av denna doktrin var också ”sanningarna” om att tillväxt och full sysselsättning är viktiga mål.

Målet om full sysselsättning, tillväxt och ökad konsumtion har gjort att vi idag har ett samhälle som är inriktat på att jobba, tjäna pengar och konsumera. I takt med att arbetet tar mer av vår tid har också de sociala funktionerna utanför arbetsplatsen blivit lidande. Familjeliv, föreningsliv och andra sociala funktioner får stå tillbaka för att vi ska hinna med våra jobb.

Idag formar många sitt liv kring arbetet. Att göra karriär är det överordnade livsmålet. Räknat i timmar är många mer gifta med sina jobb än med sin partner. Det är inte konstigt att vi presenterar oss som lärare eller sjuksköterska istället för mor eller far. Om vi hänger upp vår självkänsla och livsmening på vad vi gör för att tjäna pengar är det också så vi identifierar oss själva. Men det betyder också att vi fokuserar på vad vi gör istället för vilka vi är.

Vad är arbete?
Problemet med arbete är inte att vi har höga krav på våra jobb. Problemet är att vi likställer arbete med vad vi gör för att tjäna pengar. Genom att säga att arbete = lönearbete har många av våra andra jobb fallit i glömska och inte fått den uppmärksamhet de förtjänar. Att älska vår partner, uppfostra våra barn, vara en god kamrat eller att utveckla en livsfilosofi. Du kan älska eller hata ditt lönearbete, det spelar ingen roll. Det du måste göra är att se att syftet med ditt lönearbete är att få betalt och att dina andra arbeten (som partner, förälder, etc) i många fall är större och viktigare än det du gör för att tjäna pengar. Genom att separera arbete och pengar gör du en bättre insats på alla fronter. När du lönearbetar gör du det effektivt, intelligent och för den högsta betalning som är möjlig. När du utför dina andra arbeten gör du det effektivt, intelligent och med största entusiasm och kärlek.

Att bryta länken mellan lön och arbete har lika stor inverkan på livet som att se att pengar är något vi väljer att byta vår livsenergi mot. Pengar är vår livsenergi, de får sitt värde inte från någon extern definition utan från den tid vi investerar i dem. På samma sätt får lönearbete sitt enda inneboende värde från det faktum att vi får betalt för att göra det. Allt annat vi gör är ett uttryck för vilka vi är, inte vad vi gör av ekonomisk nödvändighet. Genom att bryta denna länk kan vi definera arbete som vad vi än gör som är i linje med vår livsmening. Genom att bryta länken får vi vårt liv tillbaka.

Vad innebär denna omdefinition av arbete?

  • Om någon frågar dig vad du gör behöver du inte svara att du är sjuksköterska. Du kan lika gärna svara med något av dina andra arbeten: syster, far, god vän.
  • Att vara arbetslös kan betyda att du inte har något lönearbete, men att du har flera andra intressanta arbeten.
  • Om du skiljer på lön och arbete kan pensionen betyda att du helt enkelt slutar lönearbetar. Du kan fortsätta att expandera dina andra arbeten efter pensionen och fylla ditt liv med meningsfulla uppgifter.
  • Obetalt arbete får en större betydelse om verkligen ses som arbete och inte som något som måste göras innan vi kan ta oss an vårt riktiga jobb. Att vara med sina barn, föräldrar, vänner, grannar är minst lika viktigt som att vara på jobbet och prestera hela dagarna.
  • Att arbeta med sig själv, sina tankar, känslor tar tid. Att reflektera, skriva dagbok, ha djupa samtal tar tid. Tyvärr får ofta detta inre arbete stå tillbaka för att vi ska hinna med att sköta vårt lönearbete.

Genom att bryta länken mellan lön och arbete kanske du upptäcker att det du egentligen älskar att göra inte är det du utför på jobbet utan något helt annat. Genom att inte se på sig själv som det man gör för att tjäna pengar kan du hitta tillbaka till den du verkligen är.

För grekerna var fritid det högsta goda, essensen av frihet. Hur fördelar du din tid mellan lönearbete och dina andra arbeten?