Archive for juni 26th, 2008

26 juni, 2008

Är tillväxten helig?

av jstenling

Nummer 24 av Veckans Affärer har i samband med utnämnandet av årets Social Capitalist Award en special där de ställer sig frågan om tillväxten är helig. Jag har skrivit om tillväxt tidigare och min inställning är att evig ekonomisk tillväxt inte är möjlig eftersom jorden är begränsad. Jag menar också att vi behöver andra mått på nationell framgång än hur mycket vi producerar och konsumerar. Ekonomen Magnus Henreksson säger många kloka saker i linje med detta. Han pekar till exempel på att varukonsumtionen ökar mycket snabbare än tjänstekonsumtionen i Sverige, mycket beroende på att så stor andel av tjänstekonsumtionen är skattefinansierad. Det handlar förstås också om en inställning hos oss som bor i landet, det måste vara okej att köpa tjänster även om de inte innebär något bestående materiellt. Förändringar i beskattningen av arbetskraft behövs också för att gynna tjänstekonsumtionen. Henreksson prickar helt rätt när han säger:

Ett tankefel är att tillväxt betyder mer av samma sak. Alltså om vi har 3 procents tillväxt i år så ska det betyda att vi konsumerar eller producerar 3 procent mer i volym av just det som vi konsumerade eller producerade förra året. Tillväxt långsiktigt handlar nästan inte alls om detta, utan om att vi med hjälp av entreprenörskap och innovationer tillgodoser våra behov på ett effektivare sätt. Det är därför bättre att tala om ekonomisk utveckling. (Min kursivering)

Vi måste komma bort från hysterin kring BNP-siffrorna så snabbt som möjligt. Självklart är det viktigt att vi är produktiva, det är grunden till att vi kan leva ett gott och bekvämt liv. Frågan är bara hur produktiva vi behöver vara för att livet ska vara gott?

Tyvärr kan man bara läsa artiklarna på nätet om man är prenumerant. VA finns dock på de flesta bibliotek.

Läs mer:
Är tillväxten helig?
Dags för kortare arbetstid?
Exponentiell tillväxt och ändliga resursbaser