Archive for september 4th, 2008

4 september, 2008

Behöver vi någon ny kärnkraftreaktor?

av jstenling

Igår publicerade Veckans Affärer nyheten att svensk elintensiv industri vill bygga ut kärnkraften. Pontus Schulz och Johan Simu med flera har redan kommenterat detta. "Varför inte rensa bordet, lägga alla nya faktorer på det samma och sedan faktiskt debattera utifrån det?" säger Pontus. Johan menar att det är för tidigt att korka upp champagnen, men han är naturligtvis positivt inställd till det hela.

Själv undrar jag om vi verkligen behöver någon ny kärnkraftreaktor i Sverige. Enligt Energimyndigheten som undersökt vilken genereringskapacitet som är under uppbyggnad just nu går Sverige mot ett elöverskott på 7 TWh 2010 (Läs hela rapporten här).

Industrins problem är att den är exponerad mot elmarknadens prissättning som sker på marginalen. Ett år som detta då vi har elunderskott och tvingas importera det sista från kolkraftverk så blir det dyrt om man inte har sina terminskontrakt i ordning. Frågan är dock om det bästa sättet för industrin att säkra sina energipriser är att bygga ett ännu större elöverskott? Sett ur ett nationellt perspektiv är det ju ren kapitalförstöring att bygga en massa kraftverk som inte behövs.

Den elintensiva industrin är unik på så vis att att energin står för en så stor del av kostnaderna som den gör. Om vi vill behålla den i Sverige måste det finnas en långsiktig och stabil plan för hur den kan försörjas med el till ett rimligt pris. Att vi nu under några år haft ett underskott och tvingats importera tyder på bristande planering. När vi nu åter går mot ett överskott känns det inte som den optimala lösningen att bygga ett ännu större överskott.