Archive for september 9th, 2008

9 september, 2008

Plan B 3.0 med Lester R. Brown

av jstenling

Lester R. Brown är en riktigt långväga miljöskribent och debattör. Han har bland annat startat World Watch Institute och Earth Policy Institute. Han har skrivit en rad böcker på miljöområdet, senaste tiden har han ägnat att skriva och uppdatera boken Plan B som nu utkommit i den tredje versionen: Plan B 3.0: Mobilizing to save civilization.

Lester är om inte fullfjädrad alarmist så åtminstone en av de går längst i sin kritik av den nuvarande samhällsordningen och vad som han anser måste göras för att nå en hållbar utveckling.

Lucas tipsade om att Lester skulle besöka Stockholm för att introducera den svenska översättningen av Plan B 3.0 – Uppdrag rädda jorden. Jag begav mig till Akademibokhandeln på Mäster Samuelsgatan i Stockholm för att höra vad han hade att säga.

DSC00522
Lester föreläser

Ett trettiotal personer hade samlats för att lyssna på föredraget. Lester började med att berätta om vad som skulle hänta om isen på Grönland smälter (havsnivån stiger sju meter) eller Himalayas glaciärer försvinner (all konstbevattning av jordbruksmark i Indien och Kina omöjliggörs). Han sa att utmaningen nu är att stabilisera halten CO2 i atmosfären så snabbt som möjligt för att sedan sänka den. För att nå detta menar han att vi måste minska mängden utsläpp av växthusgaser med 80% innan år 2020, ett otroligt tufft mål.

Han pratade om klimatfrågans globala perspektiv. Det spelar ingen roll om det är ris- eller veteskörderna i Asien som minskar. Vi handlar livsmedel på en global marknad vilket betyder att hela världen drabbas.

Efter denna dystra inledning ägnade han en lång stund åt att tala om de stora insatser som nu trots allt är på gång. Bland annat om stora vindprojekt, plug-in hybrider och annat. Han menade att storleken på dessa projekt är större än vad man vågade tro bara för något år sedan. Han nämnde bland annat den vindfarm i Texas på 4000 MW som oljemannen T. Boone Pickens håller på att bygga.

Han nämnde Plan Bs huvudmål:

  • Stabilisera klimatet
  • Stabilisera folkmängden
  • Utplåna fattigdomen
  • Återställa jordens ekologiska system

Efter föredraget svarade han på publikens frågor. Den första frågan var vilken syn han har på  kärnkraft. Lester menade att om man räknar in alla kärnkraftens kostnader från byggnation, hantering av avfallet och nedmontering av förbrukade reaktorer är inte kärnkraften ekonomiskt gångbar. Som ett bevis för detta nämnde han att när Thatcher privatiserade energibranschen i Storbrittanien lyckades hon inte bli av med kärnkraftverken ens när hon försökte ge bort dem gratis. Han menade att kärnkraftindustrin hela tiden försöker föra över stora delar av kostnaden till skattebetalarna genom att exempelvis slutförvaring sker i statlig regi.

Nästa fråga kom från en yngre man som undrade om han skulle ägna sig åt att försöka begränsa klimatförändringarnas effekter (mitigation) eller att hjälpa till med anpassning (adaptation). Lester svarade att han helt klart såg begränsning som vägen att gå helt enkelt för att det är mycket billigare. Kostnaden för att exempelvis flytta på hundratals miljoner människor vid kusterna när havet stiger är mycket större än att begränsa mängden växthusgaser vi släpper ut.

Tyvärr förde jag inga anteckningar och kommer därför inte ihåg allt som sades, men ovanstående kan sägas vara en grov sammanfattning.

DSC00523
Lester signerar ett exemplar av Plan B 3.0 – Uppdrag rädda jorden