Archive for december 4th, 2009

4 december, 2009

Globala energifrågor

av jstenling

Jag följer Robert Rapier och hans blogg R-squared energy blog troget. Robert har format min syn på energifrågor mycket och min lekmannasyn på vilka energiutmaningar vi står inför stämmer ganska väl överens med Roberts. I hans senaste inlägg postar han en länk till en presentation som han höll på Orlando Energy Conference den sextonde november. En bra sammanfattning av hur sitationen kring flytande transportbränslen ser ut just nu. Det finns ingen video av presentationen tillgänglig, tyvärr.