Archive for mars 5th, 2008

5 mars, 2008

Parkeringsavgifter – ett incitament för att använda bilen

av jstenling

En miljöintresserad kompis hade en diskussion med en likasinnad kollega på jobbet. Kollegan sa då det som när man hör det är alldeles självklart men som aldrig slagit mig själv: parkeringsavgifter är ett incitament att använda bilen. Om du vill vara miljövänlig och ställa bilen för att åka kollektivt straffas du och tvingas betala en avgift.

Om man exempelvis bor i Stockholms innerstad kostar det 30 kr/dygn eller 600 kr/månad att parkera bilen om man har boendeparkeringstillstånd. Om man inte har det så kan det utan problem kosta 8 kr/timma.

Ur miljöhänseende borde det självklart vara gratis att parkera bilen. Jag tror till och med att det kan vara samhällsekonomiskt lönsamt att betala människor för att ställa bilen om de bor i städer med trängsel på gatorna i rusningstid.

Jag vet inte hur mycket pengar städerna får in på parkeringsavgifter, men för miljöns skull så borde avgifterna tas bort. Detta är ett typiskt exempel på en målkonflikt mellan miljö och ekonomi.