Archive for mars 16th, 2008

16 mars, 2008

Symbolladdningen i materiell konsumtion

av jstenling

Sakerna vi har omkring oss har flera olika syften. De fyller i regel någon funktion. En bil kan man transportera sig i, en teve kan man titta på och så vidare. Men vi köper inte bara saker för att de är funktionella. Våra konsumtionsval styrs även av andra saker. Vi använder saker för att signalera till omgivningen. Att till exempel köpa en dyr bil betyder inte bara att vi (förhoppningsvis) kan färdas bekvämt, det signalerar också att vi har gott om pengar. Bilen utgör en symbol för vår framgång.

Om vi utgår från att människor har ett behov av att visa omgivningen att de är framgångsrika har vi här ett stort hinder på vägen mot en livsstil byggd på mindre konsumtion. Det är betydligt svårare att signalera med något som inte existerar.

Frågan är om vi kan nå bortom att använda materialla ägodelar som symboler. Det skulle i så fall kräva en rätt så fundamental omläggning av de nu gällande symbolvärdena. Kanske är det inte ens möjligt inom den konsumtionsram vi lever. Om vi ska nå dit är det hög tid att börja fundera på vilka symboler som skulle behövas för att signalera detta alternativa sätt att leva och hur vi laddar dessa med positiv energi.