Archive for mars 30th, 2008

30 mars, 2008

Vi behöver radikala idéer – inte teknikoptimism

av jstenling

Rergeringen bjuder in företrädare för företag och organisationer som ska komma med förslag till höstens klimatproposition. Jag vill skicka in lite egna förslag. Tiden för teknikoptimism och tron på att "hållbar tillväxt" kan lösa problemet är över. Nu behöver vi radikala idéer som ändrar samhället i den hållbara riktning vi behöver.

Istället för fortsatt utbyggnad av motortrafiklederna, gör om en fil till en cykel och mopedfil

Medelhastigheten i rusningstid är så låg att det skulle gå lika snabbt att cykla eller åka elmoped. Motortrafiklederna utgör de kortaste vägarna för att förflytta sig över längre avstånd och de borde vara öppna även för miljövänliga fordon.

Stoppa byggandet av alla köpcentrum som ligger utanför stadskärnorna

Satsa på de befintliga centrum som finns. Gör de bilfria och prioritera människor och cyklar istället.

Stoppa omedelbart satsningen på etanol som biodrivmedel

Använd pengarna till att forska fram energieffektiva elfordon. Det finns ingen anledning att premiera bränsletörstiga etanolfordon på det sättet vi gör i Sverige idag.

Instifta en ingen-bil-premie

De hushåll som inte har någon bil får en skatterabatt på exempelvis 25 000 kronor varje år.

Stoppa byggandet av alla nya elkraftverk

Så länge det är mer samhällsekonomiskt gynnsamt att energieffektivisera ska vi inte bygga några nya kraftverk i landet.

Inför flygskatt på alla inrikes sträckor där det finns alternativa transportslag som inte tar längre tid att nyttja

Praktexemplet är Stockholm – Göteborg. Det ska inte vara ekonomiskt lönsamt att ta flyget vid något tillfälle.

Använd spillvärmen från kärnkraftverken

Bygg enorma växthus för att odla grönsaker. Bygg fjärrvärme. Att vi skeppar ut 126 TWh rakt i havet varje år är inget annat än en nationell katastrof.

Vilka radikala idéer har du?