Archive for augusti 1st, 2008

1 augusti, 2008

Helgläsning

av jstenling

Jag lämnar er för helgen med uppmaningen att läsa den här artikeln om Kinas resurshunger och vad den har för konsekvenser för världen. Efter Kina står Indien och Afrika på tur att anamma västvärldens konsumtionsmönster.