Archive for augusti 8th, 2008

8 augusti, 2008

Bokrecension: Den rastlösa välfärdsmänniskan

av jstenling

Boken Den rastlösa välfärdsmänniskan publicerades första gången 1969. Den är författad av Staffan Burenstam Linder. Han var bland annat:

Ledamot för Moderaterna i riksdagen och handelsminister 1976-78 och 1979-81.

Ordförande för riksbanksfullmäktige 1991-94.

Professor vid Handelshögskolan i Stockholm från 1974 och dess rektor åren 1986 – 1995.

Boken som är akademisk i språket väver in tiden som en dimension i den ekonomiska analysen. Nationalekonomer antar normalt att konsumtion av en tjänst eller vara är omedelbar och tar inte hänsyn till att det tar tid att konsumera. Genom att ta hänsyn till tidens inverkan på konsumtionen kommer Burenstam Linder fram till ett antal hypoteser:

  • När produktiviteten i en ekonomi ökar (det råder ekonomisk tillväxt) ökar avkastningen på arbetstid vilket leder till högre löner. Detta leder till att konsumtionen under den fria tiden ökar för att denna ska upplevas som lika värdefull som arbetstiden.
  • Eftersom produktiviteten enklare går att höja inom industrin än i tjänstesektorn kommer varor att hela tiden bli relativt billigare än tjänster. Detta kommer göra att det råder ett ständigt underskott på exempelvis välfärdstjänster. Burenstam Linder kallar fenomenet "serviceförfall i en serviceekonomi".
  • Att vi nyttjar saker enligt "slit-och-släng" kommer som en direkt följd av att det blir relativt dyrare att underhålla våra saker hela tiden jämfört med att köpa nytt.
  • Med högre inkomst kommer ökad konsumtion. Detta för med sig att fler konsumtionsval måste fattas varje dag. Det blir då rationellt att inte lägga den tid som krävs på valen för att säkerställa att rätt (pris, kvalitet, osv) vara/tjänst konsumeras.

Alla dessa fenomen ser vi ännu tydligare idag än 1969. Vi har mer prylar hemma än någonsin. Det klagas ständigt på kvaliteten inom vård-skola-omsorg. Att reparera exempelvis en mp3-spelare är inte att tänka på, det kostar så mycket att det är bättre att köpa en ny. Större kapitalvaror är på på väg att gå samma öde till mötes. När vår kyl gick sönder var det exempelvis nästan lika dyrt att reparera den som att köpa en ny. Vi köper ofta saker utan att ordentligt undersöka vilka olika alternativ vi har att välja mellan, helt enkelt därför att det tar för mycket tid i anspråk.

De tre sista kapitlen i boken ägnar författaren åt att försöka utröna om det finns något konsumtionsmaximum, ge tillväxtivern en känga och ställa frågan vad som egentligen är meningen med de ekonomiska framstegen.

Nästa år firar boken 30-års jubileum. Fortfarande jobbar de flesta 40 timmar i veckan trots att tillväxten de senaste tre decennierna gjort att vi skulle kunna jobba 20 med samma ekonomiska standard som då. Fortfarande är vi fast i tillväxttankens fjättrande boja. Frågan om vad som egentligen är målet med den ekonomiska tillväxten är lika aktuell idag som då, men diskuteras sällan.

För mig innehöll boken ett antal "aha!" och "ja just det, så är det förstås". Den är lite svårtläst och det underlättar om man har läst lite mikroekonomisk teori, men för den som är intresserad av ekonomi och tid är den ett måste att läsa.

Boken kom nyligen i en nyutgåva på Ratio förlag, men den finns också på många bibliotek. Staffan Burenstam Linder dog i cancer år 2000.