Archive for augusti 11th, 2011

11 augusti, 2011

Om förråd förr och nu

av jstenling

Definition av förråd i SAOB:

samling av förnödenheter; upplag, lager, nederlag (av ngt); särsk. om samling av livsförnödenheter o. förbrukningsartiklar o. d., proviant, munförråd; äv. allmännare: (hopad l. tillgänglig) mängd (av ngt), tillgång (på ngt); ofta i pl. (utan ngn eg. bet.-skiftning).

För tidigare generationer låg ordets betydelse i den första meningen. Ett förråd av saker man behövde för att överleva.

För dagens människor är förrådet istället en plats där vi magasinerar allt skräp vi av olika anledningar har samlat på oss. En del är sådant vi använde tidigare men ej längre behöver, annat vi köpt i onödan. Gemensamt för båda kategorierna är att vi av olika anledningar inte gör oss av med skräpet.

Tyvärr är det ytterst få saker som vinner på att magasineras. Det mesta kommer aldrig till användning och det som skulle kunna göra det är hopplöst föråldrat när man väl plockar fram det.

Avveckla förrådet:

  1. Sluta skaffa en massa skräp.
  2. Sälj sakerna när de  har ett marknadsvärde, efter några år är det för sent.
  3. Ge bort det du inte kan sälja till familj, vänner eller välgörenhet.
  4. Återvinn det som blir över.