Archive for augusti 23rd, 2011

23 augusti, 2011

Bilberoendet måste öka!

av jstenling

Bil Sweden, bilbranschens intresseorganisation kommer då och då ut med olika undersökningar för att påvisa hur viktig bilen är för Sverige. Den senaste siktar in sig på att bilden av den kollektivtrafikåkande kvinnan är en myt. Enligt undersökningen utgör bilresor 73 procent av kvinnors resor att jämföra med 76 procent för män. Kvinnor är alltså ungefär lika beroende av bilen som män, vilket alla som gör en gallup i bekantskapskretsen sannolikt snabbt skulle komma fram till.

Enligt undersökningen uppger nu 60 procent av alla svarande att de är helt eller ganska beroende av bilen. Intressant är också att 74 procent av de svarande anser att miljövänliga bilar och förnybara bränslen är det långsiktigt viktigaste för hållbar miljö. Endast 23 procent menar att ett minskande av privatbilismen är det viktigaste.

Nu är det ju inte så att ett ökat bilberoende är en naturlag utan det beror på en mängd faktorer som hur vi bygger våra städer, vilka fritidsintressen vi har, bekvämlighet och annat. Som utvecklingen ser ut nu talar många om att vi ska verka för ett minskat bilberoende, men agerandet leder i motsatt riktning med geografisk utglesning, externa köpcentrum, nya motortrafikleder osv. Christer Ljungberg skriver ofta och väl om bland annat detta.

Bil Sweden är duktiga på att trumma i oss budskapet att utan bilen stannar Sverige och det kan väl till viss mån stämma om man menar hur Sverige ser ut idag. Frågan är hur vi vill att Sverige ska se ut om några decennier?

En annan sak som jag retar mig på är att man ständigt lyfter fram att det är människor i glesbygd som är beroende av bilen samtidigt som den allra, allra, största delen av alla bilresor företas i tätort. Det bor liksom inte så många människor på landet som kan köra bil, därav namnet “glesbygd”. Hälften av alla bilresor är under fem kilometer och skulle alltså kunna göras med annat transportmedel.

Läs resultatet av SKOPs undersökning här.