Archive for augusti 25th, 2011

25 augusti, 2011

Snart slocknar glödlampan

av jstenling

Den första september 2009 förbjöds alla matta glödlampor och klara glödlampor på 100 Watt. Året därpå var det dags för klara glödlampor på 75 Watt och från och med den första september i år är det inte längre tillåtet inom EU att sälja glödlampor med effekten 60 Watt. Från och med nästa år är det inte tillåtet att sälja glödlampor på 40 eller 25 Watt. (Formellt sett är det tillåtet att sälja det lager man har kvar.)

Beslutet kommer från EUs direktiv om Ekodesign och belysning är den femte gruppen som tagits upp till omröstning inom ramen för direktivet. När hela utfasningen är genomförd kommer den att spara 40 TWh i EU årligen. Det motsvarar elproduktionen från mellan 4-6 kärnkraftreaktorer, beroende lite på hur man räknar.

Om du tittar i affären på hyllan där lamporna står märker du att merparten av utrymmet ersatts av lågenergilampor och halogenlampor. Lågenergilamporna ger en energibesparing på ungefär 80 procent, halogenlamporna ungefär 30 procent. Längre fram i tiden kommer kraven att skärpas ytterligare på dessa lampor.

Lågenergilampor har funnits länge nu och går att få tag på ganska billigt, även om kvaliteten på ljuset varierar en hel del. Flera av mina lågenergilampor börjar ha 10+ år på nacken och fungerar fortfarande tillfredställande.

Lysdiodlampor är det som just nu utvecklas snabbast. De är fortfarande dyra, ungefär som lågenergilampor var för 10-15 år sedan, men är väldigt energieffektiva och har en på pappret extremt lång livslängd. En vanlig uppgift är 25 000 timmar vilket motsvarar typ 20 års normalt användande!

Det är naturligtvis en utmaning för belysningsbranschen att gå från glödlampor med en livlängd på 1000 timmar till lysdiodlampor med 25 000 timmar. För att bibehålla samma volym som tidigare kommer man att behöva övertyga konsumenterna om att skaffa betydligt fler ljuskällor i sina hem än vad som är fallet idag. Det finns en stark korrelation mellan hur rikt ett land är och hur många ljuskällor vi har hemma. Tillväxtpotential finns såklart i alla utvecklingsländer, frågan är dock om vi i rika världen är beredda att dubbla eller trippla antalet armaturer vi har hemma?

Utfasningen av glödlampan är ett exempel på hur lagstiftaren kan tvinga fram ett teknikskifte till bästa tillgängliga teknik när konsumenterna själva inte vill göra det. De brister som finns med lågenergilampor och lysdiodlampor gällande färg på ljuset, dimensioner osv kommer säkerligen att rättas till ganska snabbt nu när alternativet inte längre finns tillgängligt.