Rädda världens skogar!

av jstenling

Skog försvinner av olika anledningar. De vanligaste är för att etablera jordbruk, boskapsskötsel eller komma åt ved för träprodukter.

Förlusten av skogar runt om i världen orsakar många problem. Avskogningen ligger bakom utrotningen av mängder av växt- och djurarter. Grundvattnet påverkas då inte skogen längre finns för att fånga in regn som sedan sipprar ned i jorden. När skogen är borta rinner vattnet ovanpå marken och ner i floder och hav och orsakar jorderosion. Lokala översvämningar kan uppstå när det regnar kraftigt och jorden inte hinner absorbera vattnet.

Om avskogningen fortsätter som den gör nu kommer 80% av all skog att vara borta 2030. Hundratusentals växt- och djurarter kommer att utrotas med okända konsekvenser för jordens ekosystem.

Den här trenden måste vändas så fort som möjligt. Vi i väst som förbrukar överlägset mest av veden från våra skogar måste leda vägen och minska vårt användande. Mängden ved som tas ur våra skogar måste börja minska istället för att öka. Samtidigt är det rimligt att människor i fattigare länder tillåts öka sitt användande och på så sätt sin levnadsstandard. Vi i väst måste alltså successivt dra ned på vårt användande av pappersprodukter och trävaror. Att bara se till att så mycket som möjligt går till återvinning (vilket du självklart ska) hjälper inte eftersom papper inte kan återvinnas så många gånger. Nej, det är den totala konsumtionen som måste sänkas och det rejält.

Pappersförbrukningen varierar stort mellan olika regioner. Förbrukningen är starkt knuten till hur rikt ett land är. Siffrorna nedan kommer från World Resources Institute.

Papperskonsumtion per capita (kg) 2005
World   54.48
Asia (excluding Middle East)   32.92
Central America & Caribbean   48.51
Europe   132.39
Middle East & North Africa   19.61
North America   291.61
Oceania   153.51
South America   36.34
Sub-Saharan Africa   6.55
Sweden   219.98

Svenska Skogsstyrelsen rapporterar att den svenska förbrukningen fördelar sig enligt nedan för 2006: Per capita konsumtion av papper och papp i Sverige

Papperskonsumtion per capita i Sverige (kg) 2006
Tidningspapper   56
Tryck- och skrivpapper   59
Förpackningsmaterial   21
Wellpappmaterial   47
Kartong för förpackning   37
Övrigt papper och kartong   30
Totalt   250

Om alla människor konsumerade lika mycket papper som vi gör i Sverige skulle världskonsumtionen vara drygt fyra gånger så hög.

Nu är det dags att vi i Sverige slutar pappersslösa och visar vägen mot ett mer hållbart sätt att bruka våra skogar. Det är bråttom, trenden måste vändas nu. Börja med detta:

  • Säg upp prenumerationen på din dagstidning och läs den på nätet istället. Berätta för tidningen att anledningen till att du säger upp prenumerationen är för att spara på papper men att du gärna betalar för samma produkt i elektronisk form istället.
  • Köp färre magasin, gå på biblioteket och läs istället. På vissa håll kan man även låna hem.
  • Sätt upp en ”Ingen reklam, tack!” skylt på brevlådan.
  • Anmäl dig till NIX för att stoppa adresserad reklam. Ring till SWEDMA och anmäl din adress till registret: 020-55 70 00
  • Lär dig att läsa text direkt på skärmen istället för att skriva ut. Om du måste skriva ut, skriv ut dubbelsidigt.
  • Undvik produkter med onödiga förpackningar.
  • Köp bara möbler som är märkta med FSC. Då är sannolikheten större att möbeln är tillverkad av trä från en skog som hanteras på ett hållbart sätt.
  • Använd mindre hushållspapper. Använd hushållstrasa istället som du tvättar när den blir smutsig. Vanliga Wettextrasor går att tvätta massor med gånger.
  • Använd mindre toalettpapper. Jag är helt säker på att du kan använda hälften så mycket med samma resultat utan att tumma på hygienen.

Jag kommer att följa papperskonsumtionen i vårt hem under året och rapportera hur vi ligger till jämfört med snittet.

One Trackback to “Rädda världens skogar!”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: