Archive for januari, 2008

5 januari, 2008

Biodrivmedel – en återvändsgränd

av jstenling

I spåret av klimatdebatten pratas det mycket om biodrivmedel. Etanolbilar har blivit väldigt populära som ett sätt att vinna förmåner från staten och ett renare miljösamvete. Idag produceras etanol i princip uteslutande från sockerrör, majs, vete och några andra grödor. Den exploderande ökningen av majs som används för etanolproduktion har fått priset att rusa på världsmarknaden och debatten om att ”använda mat för att tanka bilen” att ta fart. Av alla olika typer av etanol så är det bara sockerrörsetanolen som har en bra energibalans, det vill säga att den energi som en liter innehåller är väsentligt mer än all den energi som gått åt i alla steg av produktionen.

Det här känner de flesta i branschen till och hoppet ställs till den så kallade ”andra generationens biodrivmedel” som ska använda skogsråvara som energikälla. I Sverige talas det mycket om detta då vi inte har så mycket majsodling men desto mer skog.

Tyvärr finns det ett fundamentalt problem med biodrivmedel som det inte talas lika högt om: Den energimängd som behövs för att ersätta all bensin och diesel som vi använder är så stor att biomassan inte på långa vägar räcker till för att täcka behovet.

Vi gör ett tankeexperiment. I Sverige använde vi under 2006 5,3 miljoner kubikmeter bensin och 4,4 miljoner kubikmeter diesel. Den totala mängden energin i all bensin och diesel var 92 TWh.

Antag nu att vi tar all avverkad skog under ett år i Sverige. Som snitt mellan 1944 – 2004 har vi avverkat 63 miljoner kubikmeter ur våra skogar per år. Den totala energimängden i all avverkad skog enligt detta snitt är 91 TWh. Det betyder alltså att även om vi uppfann en process som helt utan energiförluster kunde omvandla veden till bensin eller diesel så skulle energin i veden fortfarande inte räcka till för att ersätta vår nuvarande förbrukning.

Om du till detta lägger att Sverige i princip är en enda stor skog med inga invånare (20 inv/km2 jämfört med exempelvis Tyskland som har 220 inv/km2) så blir det extra tydligt att ekvationen inte går ihop.

Det fundamentala problemet är att mängden energi som behövs för att driva runt vår nuvarande transportapparat är alldeles för stor. Biodrivmedel är inte nödvändigtvis en dålig idé, men att fortsätta som vi gör nu – att tanka etanol i törstiga turbomotorer är definitivt det. Jag kommer under våren att återkomma till vad jag tycker vi måste göra för att ändra detta i rätt riktning.

3 januari, 2008

Vuxna lekar

av jstenling

En sak jag funderat på är hur gemensamma aktiviteter skiljer sig mellan vuxna och barn. När jag var liten så kretsade det mesta kring olika lekar som i sig inte involverade något annat än att vara tillsammans och göra olika saker. Spela fotboll, cykla BMX, bygga trädkojor, spela datorspel, åka skateboard osv. De flesta känner säkert igen sig i detta. Av någon anledning så förflyttas fokus när man växer upp till konsumtionsinriktade aktiviteter. Idag tycker jag att i princip alla saker som jag gör tillsammans med andra på något sätt innefattar konsumtion av något. Att gå och fika, ta en öl, äta ute på restaurang, se på film, gå på bio, spela bowling, för att nämna några. Jag vet inte varför det är på det viset, men jag tänker under 2008 försöka initiera lite mer lekaktiga aktiviteter som inte innefattar konsumtion av något. Det blir intressant att se hur det tas emot av vänner och bekanta.

1 januari, 2008

Nu är det köpstopp

av jstenling

Jag har under hela 2007 följt Ankis köpstopp. Under hösten började jag då och då att fundera på om det inte var dags för ett köpstopp även för min del. Jag har flera anledningar till köpstoppet:

  • Det passar bra in i min strävan mot materiell enkelhet.
  • Jag vill väcka debatt kring våra konsumtionsmönster och vilka konsekvenser dessa har för vår planet och för oss människor.
  • Jag är övertygad om att priset på energi kommer att stiga dramatiskt under detta århundrade. För att inte abrubt behöva ändra hur jag lever så försöker jag att gradvis sluta upp med aktiviteter som är energislukande för att istället börja med sådant som är energisnålt.
  • Det blir spännande att se hur det i praktiken fungerar att ha köpstopp. Vilka problem kommer jag att stöta på? Vilka undantag kommer jag tvingas göra? Hur kommer omgivningen att reagera?

Jag har under julledigheten funderat på om det är något jag behöver, kläder eller dylikt. Något kompletterande köp har det blivit, men nu är det slut med det.

Min första rapport kommer i mitten av januari.