Archive for maj 10th, 2008

10 maj, 2008

Var tredje svensk bryr sig inte om klimathot

av jstenling

Naturvårdsverket har låtit undersöka svenskarnas inställning till klimathotet. I undersökningen identifieras fem målgrupper:

  • De Engagerade – drivs till stor del av oro och dåligt samvete men är också engagerade i klimatfrågan, har till viss del anpassat sitt beteende för att vara mer klimatvänliga (18% av de tillfrågade)
  • De Sansade – känner ett stort ansvar i frågan, har förändrat sitt beteende men upplever frågan som komplicerad (26% av de tillfrågade)
  • De Nyvakna – frågan har nyligen blivit aktuell. Gruppen känner oro och att något borde göras, helst av någon annan (25% av de tillfrågade)
  • De Passiva – upplever ingen möjlighet att påverka situationen och känner därför ingen större oro eller behov av att agera (23% av de tillfrågade)
  • Skeptikerna – klimatförändringen är främst naturlig och en trend som snart passerar. Drivs av egen nytta och misstror de flesta. (8% av de tillfrågade)

Om man slår ihop grupperna passiva och skeptiker ser man att dessa utgör nästan en tredjedel av befolkningen. Att så många som 25% hör till gruppen nyvakna visar på att de senaste årens mediarapportering har tagit skruv. Värt att notera är att trots att många idag tycker det är viktigt att handla klimatvänligt är det bara 4% av de nyvakna som uppger att de ofta eller alltid handlar klimatvänligt.

Läs hela undersökningen:
Pressmeddelande
Kommunikativa målgrupper i klimatfrågan
Media och klimatförändringen