Archive for maj 12th, 2008

12 maj, 2008

Lästips: Konsumera mera – dyrköpt lycka

av jstenling

Jag har läst boken Konsumera mera – dyrköpt lycka. I boken ger ett antal svenska forskare sin syn på vilka problem den ständigt ökande konsumtionen orsakar.

Annika Carlsson-Kanyama frågar sig om man kan vara rik och miljövänlig. Hon undersöker hur stor klimatpåverkan olika aktiviteter orsakar. Slutsatsen är att hög konsumtion och stor klimatpåverkan går hand i hand eftersom alla ekonomiska aktiviteter orsakar större eller mindre utsläpp. Alla har dock möjlighet att påverka sina utsläpp genom att välja aktiviteter som har låg energiintensitet framför de som har hög. Att flyga har exempelvis väldigt hög energiintensitet jämfört med kulturaktiviteter.

Lisa Deutsch berättar hur beroende svensk matproduktion är av arealer i andra länder. Över en tredjedel av den areal som behövs för den svenska matproduktionen finns utanför vårt lands gränser. Ofta sker produktionen i länder med tvivelaktiga miljö- och arbetslagar. Den största delen av arealerna används för att odla foder åt slaktdjur som föds upp i Sverige.

Vi konsumerar andras arbete och landskap säger Alf Hornborg och beskriver hur frånkopplingen av produktion och konsumtion gjort att vi konsumenter i västvärlden kan konsumera varor tillverkade under tvivelaktiga förhållanden utan att påminnas om detta. Han frågar sig vilka moraliska förpliktelser vi har när vi konsumerar.

Detta är bara ett litet urval av alla texter i boken. Om du vill få dig några tankeställare och en ny syn på hur du konsumerar rekommenderar jag denna bok!

Läs mer:
Innehållsförteckning
Inledning