Archive for juli 3rd, 2008

3 juli, 2008

Peak oil i Ordfront magasin

av jstenling

oildrop Daniel Berg skriver i senaste Ordfront magasin om peak oil. Läs artikeln bortom petroleum. Lars Linder kommenterar artikeln i DN Kultur. De artiklar i The Economist som refereras finns här och här.