Archive for juli 28th, 2008

28 juli, 2008

Bråttom på vägarna

av jstenling

Normalt befinner jag mig väldigt lite ute på vägarna i landet. I vardagen åker jag tunnelbana eller buss inne i stan. Nu under semestern har det dock blivit ett antal mil främst på E4:an mellan Piteå och Boden. Jag har aldrig varit någon fartdåre bakom ratten, men sedan vi fick barn tar jag det verkligt försiktigt. Det yttersta målet med bilresan är att alla ska komma fram oskadade. Hur snabbt det går är underordnat. Det är när man verkligen håller hastighetsgränserna som det blir tydligt hur uppskruvat tempot är på vägarna. Om man håller hastighetsgränsen är det ständigt en bil som ligger någon billängd bakom och väntar på första möjlighet att köra om. Nästan uteslutande är det män som kör och ofta sitter det barn i bilen.

De vanligaste riskerna som trafikanter utsätter varandra för som jag sett under sommaren är:

  • För litet avstånd till framförvarande fordon (överlägset vanligast)
  • Omkörningar på olämpliga ställen (typ vid mötande trafik vilket tvingar ut den omkörda och mötande bil i vägrenen)

Båda dessa är tätt sammanknippade med för hög fart. Att hela tiden han en bil i häcken och att ständigt bli omkörd är väldigt stressande eftersom man måste vara på helspänn hela tiden. Om du är en notorisk fortkörare, prova att hålla hastighetsgränsen under en sträcka och upplev hur det känns för dem som du normalt ligger och pressar dig förbi.

Fortkörning är den enskilt största dödsorsaken på våra vägar. Om alla höll hastighetsgränserna skulle dödsolyckorna minska med 30% per år. När du kör för fort utsätter du inte bara dig själv utan även alla andra på vägen för fara.

Ta det lugnt i trafiken, var rädd om dig själv och alla andra.

Läs mer:
Myter och sanningar om hastighet
Rätt hastighet kan rädda liv