Archive for juli 21st, 2008

21 juli, 2008

Bensinkonsumtionen minskar

av jstenling

Jag skrev för några veckor sedan om hur bilanvändandet kommer att förändras i framtiden i takt med att bensinen blir dyrare och dyrare. Nu börjar det komma rapporter om att förändringarna har startat.

DN skrev i lördags om hur personbilstrafiken minskat med 1,3 procent mellan mars och juni i år jämfört med samma period i fjol. Det är ett klart trendbrott jämfört med hur utvecklingen har sett ut sedan krisen i början av 90-talet då trafiken ökat varje år.

Även i USA minskar personbilstrafiken och det kraftigare än i Sverige. Första halvåret i år har bensinkonsumtionen minskat med 1,7 procent.

Minskad trafik och minskad bensinförbrukning hör ihop men är förstås inte samma sak. På kort sikt beror minskad bensinförbrukning på mindre trafik, men i takt med att bränslesnålare fordon kommer ut på vägarna kan trafiken förstås öka trots en minskad förbrukning.

Anpassningen befinner sig fortfarande på andra steget i den första rundan om man tror på min analys. Det är inte otroligt att den försämrade konjunkturen kommer leda till lägre oljepris den närmsta tiden. Huruvida det lägre priset stoppar upp konsumtionsminskningen är svårt att sia om. Om fler får sämre ekonomi kommer de sannolikt att köra mindre bil, men samtidigt kanske de som inte drabbas ökar sitt körande. Det är svårt att veta vilken nettoeffekten blir.

Som jag brukar säga: ”Det är inte roligt jämt, men det är alltid intressant.”

Eller som JFK sa: ”Like it or not, we live in interesting times…”