Archive for juli 24th, 2008

24 juli, 2008

Lätt att gå vilse i bioenergidjungeln

av jstenling

DN Motor som haft många utmärkta artiklar om biodrivmedel de senaste åren provkörde i lördagens tidning Mercedes B170 NGT. Det är en bil som förutom att den har en vanlig bensintank också har en gastank som går att fylla med gas.

I artikeln hävdas det att om man kör på biogas innebär det inte något nettotillskott av koldioxid till atmosfären. Det är lite typiskt att DN Motor som tidigare talat mycket om livscykelanalys när det gäller etanol missar den biten när det gäller biogasen. Biogas görs till största delen antingen i rötningsanläggningar i avloppsreningsverk, eller i rötningsanläggningar för behandling av matavfall. Allt det som hamnar i dessa anläggningar har till stora delar producerats med fossil energi. All mat har till exempel huvudsaklingen odlats med handelsgödsel som görs av naturgas, traktorerna drivs med diesel och så vidare. När matresterna ombildas till biogas som sedan förbränns kommer kolet och kvävet i utsläppen till viss del att vara av fossilt ursprung.

Det är säkert så att biogasen ligger väldigt bra till jämfört med andra biodrivmedel när det gäller nettotillskott av växthusgaser till atmosfären. Att hävda att det inte ger något nettotillskott alls är dock direkt felaktigt.

Livscykeln, livscykeln, livscykeln – man måste alltid göra en livscykelanalys.