Archive for juli 29th, 2008

29 juli, 2008

Oljan och samhället: Plast och kemikalier

av jstenling

Jag skriver för enkelhets skull olja när jag menar råolja eller petroleum.

Den vanligaste direkta kontakten vi har med olja i vardagen är när vi tankar bilen. Men var vi än tittar är världen full av saker som kommer från olja.

Plast
I princip all plast är gjord av råvaror som utvinns ur olja. Förpackningar, flaskor, elektronik, möbler, skor och kläder. Allt är till stor del gjort av plast. Plast är inom många användningsområden överlägset andra material när det gäller exempelvis täthet och styrka. Det är också billigt att tillverka saker av plast eftersom det går att massproducera med hjälp av formgjutning. Det är idag svårt att tänka sig ett liv utan plast.

Kemikalier
En stor del av alla kemikalier är av petrokemiskt ursprung. De vanliga hushållskemikalierna som du har i städskåpet innehåller alla ämnen som kommer från olja. Många läkemedel innehåller molekyler som är syntetiserade från ämnen som kommer från olja. Lösningsmedel, gödningsmedel och bekämpningsmedel. Allt kommer till stor del från olja.

Det är olja som möjliggjorde en kemiska revolutionen under 1900-talet och merparten av alla kemiska processer som används i fabriker idag är beroende av ämnen som kommer från olja. Det är bara 16% av världens oljekonsumtion som används för annat än drivmedel, men tänk vilken viktig del! Det moderna livet i sin nuvarande form är beroende av det billiga råvaruflöde som oljan utgör för att fungera.

Den dag det är så dyrt att utvinna den olja som är kvar i marken att ingen har råd att betala för det kommer vi att ångra att vi brände upp 84% av denna ädla resurs när den kunde ha används till så mycket viktigare saker.