Kärnkraft eller förnyelsebar energi – vad blir det?

av jstenling

Jag skrev tidigare i år några inlägg om kärnkraft:

En kort kärnkraftshistorik
Vad krävs för att ersätta kärnkraften i Sverige?

Folkpartiet publicerade förra söndagen ett pressmeddelande där de åter igen gick ut och förespråkade en utbyggnad av kärnkraften i Sverige som en del av lösningen på klimatfrågan. Just nu är Fp det enda partiet i Riksdagen som aktivt tagit ställning för fortsatt användande av kärnkraft i Sverige.

Hur farlig är kärnkraften?
Sedan den kommersiella kärnkraften kom igång på 60-talet har världens reaktorer samlat på sig över 10000 reaktorår av drifterfarenhet. Under alla dessa reaktorår har det hänt två olyckor som varit riktigt allvarliga. Den ena är Three Mile Island och den andra Tjernobyl. Inte ens Tjernobyl som betraktas som den värsta olyckan som kan inträffa med en reaktor har gett de långsiktigt negativa effekter som befarades direkt efter olyckan. Den enda anledningen till att så mycket radioaktivt material spriddes från Tjernobyl var att reaktorn var byggd på ett enormt taffligt sätt och bland annat saknade inneslutning. I princip hade de byggt reaktorn i en vanlig industrilokal. Det finns bara ett fåtal reaktorer som är byggda på det sättet, de allra flesta är inneslutna i en byggnad av tjock betong. Till och med vid en härdsmälta kommer en begränsad mängd radioaktivt material att spridas till omgivningen, resten stannar inne i byggnaden. Reaktorn i Three Mile Island var innesluten och trots en partiell härdsmälta var mängden radioaktivt material som spreds till omgivningen mycket liten.

När man diskuterar energikällor måste olika alternativ vägas mot varandra. Om vi tittar på några olika energikällor som är möjliga att använda i Sverige har vi bland annat:

Kol
Kol är enormt skitigt och skickar enorma mängder växthusgaser och svavelföreningar i luften. Ingen vill bygga kolkraft i Sverige.

Naturgas
Inte lika skitigt som kol, men fortfarande ett fossilt bränsle med dålig klimatpåverkan. Dessutom stor geopolitisk risk eftersom de stora gasfyndigheterna i vår del av världen finns i Ryssland. Vill vi vara beroende av Ryssland för att täcka vårt energibehov?

Biomassa
Förmodligen låg klimatpåverkan, även om juryn fortfarande inte fällt sitt avgörande. Till exempel vet vi inte tillräckligt om hur avskogning påverkar kolbalansen i jorden. Problemet är dock att biomassa har en väldigt låg energiintensitet. Jag har skrivit om detta tidigare ur perspektivet göra etanol av biomassa, men samma problem gäller om vi istället bränner biomassan direkt i ett kraftvärmeverk. Hur ställer sig naturvännerna till den press som ett storskaligt uttag av biomassa skulle ge på våra skogar? Hur blir det med den biologiska mångfalden?

Vind
Vind har helt klart potential, men jag är tveksam till att svenskarna kommer att acceptera den förändring av landskapsbilden som en storskalig utbyggnad av vindkraft skulle innebära. Vindkraft subventioneras för att vara konkurrenskraftigt. Vind lider också av att det är en intermittent energikälla. Ett energisystem med mycket vindkraft behöver en stor effektreserv (reservkapacitet som går att starta om det slutar att blåsa) vilket kostar pengar. Texas som idag producerar 3 procent av sin elenergi från vindkraft drabbades nyligen av problem när det slutade blåsa: Loss of wind causes Texas power grid emergency. Vi klarar nog en högre andel vindkraft i Sverige eftersom vi har mycket vattenkraft som fungerar som effektreserv, men frågan är hur hög?

Vågor
Fortfarande på forskningsstadiumet.

Sol
Inget bra alternativ för Sverige för storskalig elproduktion. Fortfarande väldigt dyrt i jämförelse med andra energikällor.

Sammanfattning
På kort och medellång sikt finns det inget realistiskt alternativ till kärnkraften. I princip måste en kärnkraftsmotståndare också vara för en kraftig minskning av energianvändningen i Sverige. En del är säkert det, men jag tror att många inte har klart för sig vilka konsekvenserna skulle bli om vi avvecklade våra nuvarande reaktorer utan att ersätta effekten med något annat.

Energipolitik måste grunda sig på realistiska antaganden om framtiden. Tyvärr ägnar sig många politiker åt önsketänkande och skönmålning av förnyelsebara energislag som inte går att omsätta i verkligheten.

Grundproblemet med förnyelsebara energislag är att de ofta är intermittenta och alltid har en betydligt lägre energiintensitet än exempelvis kolkraft eller kärnkraft. Det kommer alltså alltid att vara dyrare att producera el från vind än från kolkraft eller från kärnkraft. Frågan är om den vanliga människan tycker att det är värt den extra kostnaden?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: