Bokrecension: Simple Living

av jstenling

Jag har läst boken Simple Living av Gitte Jørgensen. Anki var väldigt negativt inställd till boken vilket gjorde att jag inte hade speciellt höga förväntningar på den. Efter att ha läst den tycker jag dock att den innehåller en del bra avsnitt, även om mycket inte handlar om Simple Living.

Till att börja med vet jag inte riktigt hur Gitte definerar Simple Living. En stor del av boken handlar om personlig utveckling och det tycker jag förvisso ingår i begreppet frivillig enkelhet, men att så mycket av en bok om frivillig enkelhet ska ägnas åt just det tycker jag är lite extremt. Jag tycker alltså inte att det går att sätta ett likhetstecken mellan Gittes Simple Living och frivillig enkelhet som jag definerar det.

Boken är uppdelad i sex kapitel:

  1. Det enkla livet – det medvetna livet
  2. Lev det som betyder något
  3. Gör plats för förändring
  4. Låt det viktiga realiseras
  5. Var det enkla livet
  6. Skapa närvaro och nätverk

Varje kapitel är uppdelat i två delar. Först kommer "tankar innan du sätter igång" och sedan "inspiration till handling". Denna uppdelning med första en allmän text om kapitlets ämne och sedan konkreta tips och råd tycker jag fungerar bra. Det är ungefär samma upplägg som Giséla Linde använder sig av i Lev Enklare.

Det enkla livet – det medvetna livet
Det här kapitlet är en introduktion till ämnet Simple Living. Gitte skriver om den tysta revolutionen som pågår just nu. I tysthet håller många människor på att förenkla sitt liv. Centrala begrepp i beskrivningen är medvetenhet, balans och fruktbarhet. Vi lever under ögonblickets tyranni och moderna kommunikationsmedel gör att vi är ständigt nåbara. Detta leder till en falsk flexibilitet som gör att vi jobbar var och när som helst. Jag tycker att det här kapitlet är bra. Det beskriver fenomen som jag tror de flesta känner igen sig i och som ofta kan vara den utlösande faktorn för att börja förenkla sitt liv. Just medvetenhet och balans är två ord som verkligen är centrala i min definition av frivillig enkelhet.

Lev det som betyder något
Det här kapitlet handlar om att finna sin livsmening. Gitte beskriver ett antal metoder man kan använda för att göra detta. Jag tror jag förstår tanken bakom att ha det här kapitlet först efter inledningen. Om man först arbetar med sitt inre är det enklare att fokusera och förenkla och se vad i det yttre som är verkligt viktigt. Frågan är om livsmening och personlig utveckling är en konsekvens av Simple Living, eller om det är tvärtom? Hela kapitlet handlar bara om personlig utveckling och skulle kanske skulle göra sig bättre i en bok som är dedikerad till det ämnet. Själva innehållet tycker jag är helt okej, inte speciellt mycket flum och de metoder som presenteras känns användbara.

Gör plats för förändring
Det här kapitlet handlar om att rensa i den fysiska verkligheten. Hemma, på jobbet och så vidare. Gitte beskriver hur många människor nu under en längre tid haft de ekonomiska möjligheterna att ackumulera saker omkring sig. Motrörelsen är alltså att rensa upp, vilket säkert många håller med om. Kapitlet avslutas med många konkreta tips hur man kan rensa och städa upp i hemmet. Det här kapitlet tillför inte så mycket nytt om man redan har läst någon annan bok om att rensa, men för de som inte har gjort det är det en bra introduktion till ämnet.

Låt det viktiga realiseras
Hela det här kapitlet kretsar kring begreppet nog. Att ha nog med pengar och nog med tid och vilka hinder som finns för att uppleva "nogpunkten". Jag brukar själv prata om att ha lagom vilket jag tycker är ett fint svenskt ord som beskriver vad det handlar om. Att ha lagom för mig handlar om att jag verkligen ska vara helt nöjd med min situation och inte önska mig något mer på något område. Först då har jag lagom av allt. Jag tror många känner att de har lagom på många områden, men det är alltid något som inte riktigt är som man skulle vilja. "Allt är rätt bra, men jag skulle vilja renovera köket. Sen är allt bra" Risken med ett sånt tankesätt att det alltid är något nytt som inte är lagom. Då landar man aldrig i den totala tillfredställelse med tillvaron.

Var det enkla livet
I det här kapitlet skriver Gitte om det hon kallar "inre simple living". Hon flummar iväg och beskriver ett antal metoder för att öppna upp till den "dolda dimensionen". Bland annat Resan. Jag är rätt skeptiskt inställd till den här typen av metoder. De som hävdar att de med tankens kraft botat svår cancer, jag har svårt att ta till mig det. Det verkar som att den här typen av saker ofta letar sig in i böcker om enkelhet. I Lev Enklare var det The Secret, här Resan och lite andra metoder. Kanske beror det på att de som är engagerade i enkelhetsrörelsen ofta är sökare och öppna för den typen av budskap? För mig var det här kapitlet inte speciellt värdefullt.

Skapa närvaro och nätverk
Det här avslutande kapitlet handlar om närvaro, samvaro och att leva i nuet. Även här presenterar Gitte några olika metoder man kan använda för att lära känna sig själv. Bland annat The Work. Grundbudskapet är att vi ska acceptera oss själva och våra tankar, visa hjärtemod och hjärterum. När vi är medvetna om oss själva finns en god grund för goda relationer med andra. Även detta kapitel handlar om personlig utveckling, men är lättare att ta till sig än kapitel fem om man inte tror på de metoder som presenteras där.

Sammanfattning
Även om boken innehåller delar som är flummiga tycker jag att flera av kapitlena är bra. Huvuddelen av boken handlar om personlig utveckling och någon handbok i frivillig enkelhet är det definitivt inte. Jag kan hålla med Anki om att "Simple Living" mer verkar vara en trendig etikett för Gitte. Om min beskrivning låter intressant är boken säkert värd att läsa för dig.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: