Archive for juli, 2008

3 juli, 2008

Peak oil i Ordfront magasin

av jstenling

oildrop Daniel Berg skriver i senaste Ordfront magasin om peak oil. Läs artikeln bortom petroleum. Lars Linder kommenterar artikeln i DN Kultur. De artiklar i The Economist som refereras finns här och här.

2 juli, 2008

Köpstoppsrapport – juni

av jstenling

notbuying Nu har hälften av mitt köpstoppsår gått. Det är otroligt hur snabbt tiden går! Under juli kommer jag vara på semester tillsammans med familjen i Norrbotten. Det kan säkert leda till en del köpstoppsrelaterade incidenter, vi får se.

Under maj har jag fortsatt min serie om boken Your money or your life. Det har blivit mer inlägg om energi och olja vilket blir allt mer aktuellt i takt med att oljepriset stiger. Jag har fortsatt att skriva om konsumtion ur olika synvinklar. Slutligen hann jag börja ett arbete att försöka minska ner på vår sopmängd. Detta är pausat under semestern och återupptas i augusti igen. Lite videotips har det blivit och fler recensioner av ekorekobutiker.

Vi har fortsatt med kassaboken och jag har börjat förändra mitt köpbeteende efter att ha gjort månadstabellen för april och maj. Jag hade mycket minus i kategorierna utemat och har försökt minska ner på detta för att verkligen få valuta för pengarna de gånger jag äter ute. Matkostnaderna var också väldigt höga i maj vilket jag försökte åtgärda i juni genom att handla mer planerat och följa butikernas veckoerbjudanden. Genom detta minskade vi matkostnaden med 30 procent i juni jämfört med maj!

Anki hjälpte mig förbi mina problem med Bookmooch och jag har börjat lägga upp mina böcker och moocha sånt jag vill ha. Om du inte redan är en moochare tycker jag att du ska bli det!

I övrigt har köpstoppandet gått bra även under juni.

Undantag för mig under den sjätte månaden

Jag har inte behövt göra något undantag.

Undantag för familjen under den sjätte månaden

Jag har köpt en cykelhjälm till sonen. Sen har det blivit mycket presenter eftersom vi varit på två bröllop och en trettioårsfest! Jag köpte också en cykelpump på grund av att jag inte hittade vår gamla. Sen visade Annelie var den låg i förrådet, onödigt… Det har också blivit några sommarbyxor åt sonen på Stadsmissionen.

Prylbehov just nu

Det enda jag känner att jag skulle vilja köpa är några böcker. Jag försöker moocha till mig istället!

1 juli, 2008

Oljan och samhället: Bilen

av jstenling

oildrop Det finns gott om dysterkvistar som bloggar på nätet om det moderna samhällets snara kollaps på grund av ett galopperande oljepris. Själv delar jag inte uppfattningen att samhället kommer att sluta fungera, däremot tror jag att vi står inför en svår och kostsam förändring av hur vi tänker och agerar. I ett antal inlägg under rubriken oljan och samhället kommer jag fundera över vilka konsekvenser vi kommer att se av den allt dyrare oljan.

Förändringar är jobbiga
Min grundtes är att människan i allmänhet inte är benägen att förändra sitt beteende förrän det påtvingas av någon pressande extern omständighet. Den primära drivkraften till förändring är när den enskilde individen direkt påverkas av något. Ett exempel är när bensinen kraftigt ökar i pris. Den sekundära drivkraften är om något i närmiljön påverkas vilket indirekt kan komma att påverka den enskilda individen. Lokal miljöförstöring är ett exempel på denna sekundära drivkraft.

Förändringstrappan brukar användas för att beskriva hur människor hanterar förändringar. När det gäller oljans knapphet skulle jag säga att vi fortfarande befinner oss på stadiet förkasta. Om du frågar någon på stan om de tror att oljan håller på att ta slut skulle nog de flesta svara nej. Som förklaring till det höga oljepriset framhålls spekulanter och giriga oljebolag som bovar, inte geologiska begränsningar.

forandringstrappan

Med tiden kommer fler och fler att bestiga denna trappa och komma till insikt om varför en förändring är nödvändig. Det hindrar dock inte att vi redan nu ser beteendeförändringar, men de är kopplade direkt till den primära drivkraften – dyrare bensin.

Hur påverkar dyrare olja bilåkandet?
När det gäller drivmedel (bensin/diesel) tror jag att de första förändringar vi kommer att få se är:

  1. Köra mer bränsleeffektivt. Här finns en lätt vinst att hämta som bara kräver ändrat beteende i bilen, inte att den används mindre.
  2. Minska ner på användandet av bilen. Detta kan ske genom att vissa transporter flyttas till gång, cykel eller kollektivtrafik eller att ärenden slås ihop till en resa. Handla mer hos den lokala butiken istället för köpcentrumet utanför stan.
  3. Skaffa en bil som förbrukar mindre bränsle. Vi har inte sett så mycket av detta i Sverige ännu, men i USA pågår en veritabel rusch till mindre och bränslesnålare fordon. Försäljningen av rambaserade stadsjeepar och pickups är på god väg att halveras i år jämfört med i fjol. Samtidigt är det väntelista på vissa mindre modeller som Civic och Fit från Honda. Begagnatpriserna på Toyota Yaris har ökat så att en ett år gammal bil i vissa fall kostar mer än en fabriksny.

När dessa tre steg är genomförda kör individen så lite som möjligt, så effektivt som möjligt i en så bränslesnål bil som möjligt. När inte heller detta räcker för att klara budget kommer nästa runda av förändringar:

  1. Samåkning – fyll alla bilar med passagerare i största möjliga mån. Jag tror vi kommer att få se många Internettjänster för att göra samåkning enkel och smidig.
  2. Livsstilsförändringar för att minska på transportbehovet. Till exempel att byta till ett jobb närmare hemmet eller att flytta närmare jobbet. Pendling från landsbygden in till staden kommer att bli mycket mindre attraktivt. Byta till fritidsintressen som inte kräver lika mycket bilåkande.
  3. Politiskt tryck att bygga ut kollektivtrafiken. När allt fler inte har råd att använda bilen kommer trycket att bygga ut en effektiv kollektivtrafik att öka.

I alla de steg jag beskrivit ovan finns otroligt mycket effektiviseringar att hämta. Det enda som hindrar att de sker idag är att bensinen ännu inte är tillräckligt dyr. Jag tror att även i en framtid där den kostar 30 kr/l kommer många hellre att dra ner på annan konsumtion än att till exempel börja samåka med andra. Till sist kommer förstås de flesta tvingas till även det för att har råd att ta sig till jobbet. Ingen av dessa förändringar kommer dock leda till samhällets kolaps. Visst kommer det vara smärtsamt och besvärligt, men vi kommer att anpassa oss – precis som vi gjort historiskt när vi tvingats till det.

Samtidigt som dessa förändringar sker kommer naturligtvis arbetet med att ta fram alternativa drivmedel och fordon att intensifieras. Att säga hur dyr bensinen kommer att vara innan vi kan köra omkring med elfordon istället tänker jag inte ge mig in på, men redan vid 30 kr/l misstänker jag att trycket att få fram alternativ kommer att vara stort. Mobilitet är något som den moderna människan värderar högt.